Vitamins and Minerals Banner.jpg

ผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินและแร่ธาตุจำเป็นหรือไม่

ปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การรับประทานอาหารหลากหลายเป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ

แชร์

วิตามินและแร่ธาตุ เป็นปัจจัยสำคัญต่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง การรับประทานอาหารหลากหลายเป็นวิธีที่จะทำให้ร่างกายได้รับวิตามินและแร่ธาตุอย่างเพียงพอ ในอาหารมักจะมีสารอาหารที่จำเป็นต่อร่างกายอื่น ๆ ซึ่งไม่มีในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใด ๆ สารอาหารเหล่านั้นช่วยป้องกันการเกิดโรคต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคเบาหวาน โรคกระดูกพรุน หรือโรคหัวใจและหลอดเลือด

การรับประทานวิตามินรวมนั้นใช่ว่าจะเหมาะกับทุกคน ในบางรายอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินและแร่ธาตุอาจเป็นทางเลือกที่เหมาะกับสุขภาพ โดยขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละบุคคล วิตามินรวมนั้นเหมาะกับหญิงวัยเจริญพันธุ์ หากรับประทานกรดโฟลิกก่อนหรือระหว่างตั้งครรภ์ จะช่วยป้องกันภาวะผิดปกติของไขสันหลังในทารกได้ ส่วนในผู้สูงวัยหรือผู้ที่รับประทานอาหารวีแกนหรือมังสวิรัติอาจได้รับประโยชน์จากการรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินบี 12 เพราะการดูดซึมวิตามินบี 12 ลดน้อยลงตามอายุ และวิตามินบี 12 นั้นไม่พบในพืชผัก

อย่างไรก็ตาม การรับประทานวิตามินหรือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนั้นเป็นที่นิยมโดยยังไม่มีข้อบ่งชี้หรือประโยชน์ที่พิสูจน์ได้

ข้อแนะนำในการรับประทานผลิตภัณฑ์อาหารเสริม

  1. ไม่ทานมากเกินไป ไม่ควรรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมวิตามินหรือเกลือแร่มากกว่าปริมาณที่ร่างกายต้องการเพราะอาจก่อให้เกิดภาวะเป็นพิษในร่างกาย การรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารปริมาณ 100 % ของปริมาณที่ร่างกายควรได้รับนั้นเพียงพอแล้ว เว้นในกรณีที่แพทย์อนุญาต
  2. ระวังสารเสริม ไม่จำเป็นต้องรับประทานผลิตภัณฑ์วิตามินที่ผสมสารเสริมอื่นๆ เช่น สมุนไพร เอนไซม์ กรดอะมิโน เป็นต้น
  3. เช็ควันหมดอายุ วิตามินและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่หมดอายุแล้วประสิทธิภาพจะลดลง ไม่ดีเท่าของใหม่
  4. ปรึกษาแพทย์ ก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
บทความโดย
พญ.ประภาพร พิมพ์พิไล
อายุรกรรมทั่วไป
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 14 มี.ค. 2022

แชร์