ต้อกระจก...รักษาตอนไหนดี (Cataract, when to get it removed?)

ต้อกระจก...รักษาตอนไหนดี

เมื่อเลนส์แก้วตาของเดิมที่เป็นต้อกระจกถูกสลายออก เลนส์แก้วตาเทียมที่ใสกว่า บางกว่า จะถูกใส่ไปแทนที่เพื่อทำหน้าที่แทนเลนส์ของเดิม หลังผ่าตัดเราจึงเห็นชัดขึ้น มองโลกสว่าง สดใสขึ้น

แชร์

เลือกหัวข้อที่อ่าน


จริงหรือเปล่านะ ที่ต้องรอต้อกระจกให้สุกขุ่นขาวเสียก่อนจึงจะผ่าได้

สมัยนี้...ไม่จริงแล้วนะคะ กว่าต้อกระจกจะขุ่นขาว หรือที่เรียกกันว่า ต้อสุก เนี่ย บางคนก็กินเวลาไม่น้อย ระหว่างนั้นต้อกระจกก็ทำให้เรามองเห็นน้อยลง ๆ ไปทุกวันอยู่แล้ว เทคโนโลยีการผ่าตัดตาที่ดีขึ้นเรื่อย ๆ ทำให้แพทย์ดูแลผู้ป่วยได้ง่ายขึ้น แม้แต่ในระยะเริ่มแรกของโรค การทำผ่าตัดสมัยนี้ง่ายขึ้น ใช้เวลาผ่าไม่นาน ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลก็ได้ ฟื้นตัวหลังผ่าตัดก็เร็ว ไม่ต้องจำกัดกิจกรรมในชีวิตประจำวันมากเหมือนเมื่อก่อน จะใช้สายตาหลังผ่าตัดเพียงไม่กี่ชั่วโมงหลังจากกลับบ้านก็ยังได้

Is it true that I should wait until the cataract becomes ripe or cloudy before surgery?

เอาต้อกระจกออกไป...แล้วไงต่อ

เมื่อเลนส์แก้วตาของเดิมที่เป็นต้อกระจกถูกสลายออก เลนส์แก้วตาเทียมที่ใสกว่า บางกว่า จะถูกใส่ไปแทนที่เพื่อทำหน้าที่แทนเลนส์ของเดิม หลังผ่าตัดเราจึงเห็นชัดขึ้น มองโลกสว่าง สดใสขึ้น

One lens fits all หรือเปล่านะ

ไม่ค่ะ เทคโนโลยีช่วยเราเยอะ ทำให้เรามีเลนส์แก้วตาเทียมหลากหลายประเภทที่เราสามารถเลือกให้เหมาะสมกับการใช้สายตาหรือ life style ของแต่ละคนได้ ซึ่งเลนส์แก้วตาเทียมเหล่านี้จะอยู่กับตาเราไปตลอด แต่โรคทางตาบางอย่างก็อาจทำให้เรามีตัวเลือกไม่มาก เพราะการ design เลนส์แก้วตาเทียม ยังไม่สามารถเลียนแบบธรรมชาติของมนุษย์ได้ทั้งหมด ก่อนทำการผ่าตัด เราจะต้องตรวจตาอย่างละเอียดด้วยเครื่องมือต่าง ๆ ดูลักษณะโครงสร้างลูกตา ค่าสายตาพื้นฐาน รวมทั้งโรคของตาที่อาจมีผลต่อการผ่าตัด โดยเฉพาะในคนที่เคยทำ LASIK หรือ เลเซอร์แก้ไขสายตาในอดีต จากนั้นมาร่วมพูดคุยกันเพื่อดูว่าเลนส์แก้วตาเทียมแบบไหนจึงจะเหมาะสม ทั้งนี้ก่อนผ่าตัดแพทย์จะคำนวณค่ากำลังของเลนส์แก้วตาเทียมอย่างละเอียดเพื่อให้ค่าสายตาหลังผ่าตัดเหมาะสมกับความต้องการใช้สายตาในชีวิตประจำวันของเราค่ะ

ต้อกระจก รักษาตอนไหนดี-Cataract

ถ้ายังไม่อยากผ่าตั้งแต่แรก รอให้ต้อกระจกสุกก่อน จะดีกว่าไหม

การรอให้ต้อกระจกสุกขุ่นขาวอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนเกิดกับลูกตาของเราตั้งแต่ก่อนพบแพทย์ และกลับจะทำให้ผ่ายากขึ้นค่ะ โรคแทรกซ้อนที่เกิดตั้งแต่ก่อนผ่าตัดก็อาจทำให้หลังผ่าตัดแล้วยังมองเห็นไม่ดีก็ได้ มองโดยภาพรวมแล้ว ผ่าตัดแก้ไขต้อกระจกตั้งแต่ต้อกระจกยังไม่สุกจะดีกว่านะคะ

คลิปวิดีโอเกี่ยวกับต้อกระจก
บทความโดย
รศ.พญ.วิศนี ตันติเสวี

จักษุแพทย์
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 09 ก.พ. 2022

แชร์