La Moderna Banner Eng 06.jpg

ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหรือไม่

การศึกษาเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 ในประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยเป็นการทดลองวัคซีนต่างชนิดเป็นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ครบ 2 เข็ม

แชร์

ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหรือไม่
"ยังไม่มีข้อสรุป"ขณะนี้มีการศึกษาเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 ในประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยเป็นการทดลองวัคซีนต่างชนิดเป็นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ครบ 2 เข็มแล้ว เพื่อทดลองหาประสิทธิภาพของวัคซีนต่างๆ รวมถึงระยะห่างที่เหมาะสมในการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3

รายละเอียดการศึกษาในประเทศอังกฤษ มีดังนี้


รายละเอียดการศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีดังนี้


เมื่อผลการศึกษาจากทั้ง 2 ประเทศได้ออกมาแล้ว และมีคำแนะนำใหม่ โรงพยาบาลเมดพาร์คจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง
ทบทวนโดย
ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประวัติแพทย์ คลิก


ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

เผยแพร่เมื่อ: 07 ก.ค. 2021

แชร์