FAQ Moderna Vaccine Banner.jpg

FAQ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ Moderna Vaccine

FAQ ถาม-ตอบ ข้อสงสัยเกี่ยวกับ Moderna Vaccine คนกลุ่มใดที่ไม่แนะนำให้ฉีด หญิงตั้งครรภ์หรือให้นมบุตรฉีด Moderna ได้หรือไม่ อาการข้างเคียงหลังฉีดเป็นอย่างไร

แชร์

วัคซีนโมเดอร์น่า เป็นวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ใช้เทคโนโลยี่ mRNA ฉีดเข้ากล้ามเนื้อที่ต้นแขน จำนวน 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเข็มทั้งสอง 1 เดือน เช่นเดียวกับวัคซีนโควิด-19 อื่นๆ วัคซีนโมเดอร์นา อาจจะป้องกันโรคโควิด-19 ไม่ได้ทุกคน

ในการทดลองพบว่าเมื่อทำการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาครบ 2 เข็ม สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าได้ดีทั้งสายพันธุ์ดั้งเดิมและสายพันธุ์กลายพันธุ์ทุกชนิด (VOC)

ทั้งนี้ ประสิทธิภาพของวัคซีนในด้านระยะเวลาในการป้องกันเชื้อจะเกิดภูมิคุ้มกันได้นานอย่างน้อย 209 วัน (7 เดือน)

บุคคลกลุ่มใดที่ไม่แนะนำให้ฉีดวัคซีนโมเดอร์น่า

ผู้ที่มีประวัติการแพ้วัคซีนโมเดอร์นามาก่อน หรือ มีประวัติการแพ้ส่วนประกอบของวัคซีนโมเดอร์นา ได้แก่; messenger ribonucleic acid (mRNA), lipids (SM-102, polyethylene glycol [PEG] 2000 dimyristoyl glycerol [DMG], cholesterol, and 1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphocholine [DSPC]), tromethamine, tromethamine hydrochloride, acetic acid, sodium acetate trihydrate, and sucrose.

ข้อมูลที่ควรแจ้งเกี่ยวกับเงื่อนไขสุขภาพของคุณ ณ จุดฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ก่อนได้รับฉีดวัคซีน

 • มีประวัติการแพ้ยา แพ้อาหาร หรือ อาการแพ้ต่างๆ
 • มีไข้
 • มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือด เช่น โลหิตจาง หรือ ภาวะเลือดออกผิดปกติ
 • มีปัญหาเกี่ยวกับโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง หรือ ได้รับยากดภูมิคุ้มกันอยู่
 • อยู่ในช่วงตั้งครรภ์ 3 เดือนแรก
 • อยู่ระหว่างการให้นมบุตร
 • ได้รับวัคซีนโควิด-19 ยี่ห้ออื่นมาก่อน

สามารถรับวัคซีนโมเดอร์นา ร่วมกับวัคซีนยี่ห้ออื่นได้หรือไม่

ขณะนี้ยังอยู่ในระหว่างการศึกษา เมื่อผลการศึกษาออกมาแล้ว โรงพยาบาลจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดวัคซีน

ส่วนมากมีอาการไม่รุนแรง สามารถหายได้เองหลังฉีดวัคซีนประมาณ 1 – 3 วัน

ผลข้างเคียงทั่วไปแบบไม่รุนแรงที่พบได้บ่อย มีดังนี้

 • มีอาการปวด บวม แดง คัน หรือช้ำ บริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • รู้สึกอ่อนเพลีย ไม่สบายตัว ปวดศีรษะเล็กน้อย
 • มีอาการไข้ หนาวสั่น ครั่นเนื้อครั่นตัว ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและตามข้อ
 • มีอาการคลื่นไส้

ผลข้างเคียงแบบรุนแรงที่พบได้น้อย มีดังนี้

 • ไข้สูง หนาวสั่น
 • ปวดศีรษะรุนแรง
 • คัน ผื่นขึ้นทั้งตัว
 • ปาก ลิ้น หน้าบวม คอบวม
 • หายใจลำบาก หอบเหนื่อย ใจสั่น วิงเวียนหรือมีอาการแขนขาอ่อนแรง
 • ความดันโลหิตต่ำ หัวใจเต้นเร็ว
 • ใบหน้าเบี้ยว ปากเบี้ยว
 • ลิ่มเลือดอุดตัน

หากมีอาการผิดปกติควรรีบไปพบแพทย์โดยทันที หรือโทร 1669 เพื่อรับบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน

หากมีอาการแพ้วัคซีนโควิด-19 หลังได้รับการฉีด จำเป็นต้องลงบันทึกประวัติการแพ้วัคซีน ที่สถานพยาบาล เพื่อปรึกษาแพทย์ ว่าอาการรุนแรงจำเป็นต้องเปลี่ยน เป็นวัคซีนโควิด-19 ชนิดอื่น

กลุ่มหญิงตั้งครรภ์ และหญิงให้นมบุตร สามารถฉีดวัคซีนโมเดอร์นา ได้หรือไม่

มีข้อมูลการศึกษารองรับในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ในสหรัฐอเมริกา โดยมีคำแนะนำจาก CDC ให้ฉีดวัคซีนได้ เนื่องจากสตรีตั้งครรภ์หากติดเชื้อโควิดมีความเสี่ยงสูงที่จะมีอาการรุนแรงมากกว่าคนปกติที่ไม่ได้ตั้งครรภ์ และเพิ่มความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนด ดังนั้นแนะนำให้ปรึกษาสูตินรีแพทย์ที่ดูแลก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19

ผู้ที่ให้นมบุตรสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโควิดได้และสามารถให้นมบุตรต่อได้โดยไม่ต้องหยุด โดยมีผลการศึกษายืนยันว่าตรวจพบภูมิคุ้มกันในบุตรที่ได้รับนมแม่ที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว


ทบทวนโดย
ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี
แพทย์ผู้ชำนาญการด้านอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
ประวัติแพทย์ คลิก


ข้อมูล ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564อ้างอิงจาก:

COVID-19 Vaccines While Pregnant or Breastfeeding (cdc.gov)
Preliminary Findings of mRNA Covid-19 Vaccine Safety in Pregnant Persons | NEJM
Press Briefing by White House COVID-19 Response Team and Public Health Officials | The White House
www.modernatx.com/covid19vaccine-eua.

เผยแพร่เมื่อ: 02 ก.ค. 2021

แชร์