Banner FAQ Med Park Hospital.jpg

คำถามที่พบบ่อย (FAQ) ในการลงทะเบียนฉีดวัคซีนที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

แชร์

คำถามในช่วงเวลา "ก่อน" การลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

 1. ช่วงเวลาการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของแต่ละกลุ่ม คือ
  ตอบ
  • กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป และ/หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง
   ลงทะเบียน 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป >> เริ่มฉีด 7 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป
  • กลุ่มประชาชนทั่วไป อายุ 18- 59 ปี
   ลงทะเบียน 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป >> เริ่มฉีด กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป
 2. อายุ 60 ปีคำนวณอย่างไร
  ตอบ นับผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 1 ม.ค. 2505 เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

 3. การฉีดกับโรงพยาบาลเมดพาร์คนี้ จะได้วัคซีนยี่ห้อใด
  ตอบ ยี่ห้อวัคซีนที่ท่านจะได้ เป็นวัคซีนฟรีจากทางภาครัฐ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับการจัดสรรของรัฐบาลในช่วงเวลานั้น ๆ จึงไม่สามารถเลือกยี่ห้อได้

 4. หากเลือกฉีดวัคซีนที่รัฐจัดหาให้กับทาง MedPark จะมีค่าใช้จ่ายหรือไม่
  ตอบ ไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ และไม่มีการคิดค่าบริการ ทาง MedPark ถือเป็นความรับผิดชอบในการช่วยภาครัฐเร่งกระจายฉีดวัคซีน ในฐานะโรงพยาบาลของคนไทย

 5. หากให้ทางโรงพยาบาลเมดพาร์คลงทะเบียนให้ จำเป็นต้อง download application หรือ Line Official Account หมอพร้อมไว้ในเครื่องหรือไม่
  ตอบ ควรลง Mobile application หรือ Line OA หมอพร้อม ไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนต่างๆ จากระบบ เช่นการแจ้งเตือนนัด การประเมินหลังฉีดวัคซีน รวมถึงใบรับรองการฉีดวัคซีน
  • สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 60 ปี ขึ้นไป และ/หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง  หลังจากลงทะเบียนกับโรงพยาบาลเมดพาร์คแล้ว ภายในหนึ่งสัปดาห์ ท่านสามารถเห็นข้อมูลที่อัพเดทในหมอพร้อม
  • สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ท่านจะสามารถตรวจสอบข้อมูลใน App หรือ Line OA หมอพร้อม ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปตามคิวที่ได้รับการจัดสรร

   อย่างไรก็ตาม ขอให้ท่านยึดเวลาฉีดวัคซีนตามที่ได้รับการยืนยันและข้อมูลอัพเดทที่ได้รับจากโรงพยาบาล เป็นหลัก

 

คำถามในช่วงเวลา "หลัง" การลงทะเบียนฉีดวัคซีน COVID-19

 1. ในกรณีที่ต้องการเลื่อน (เปลี่ยนแปลงวัน-เวลา) หรือยกเลิกการลงทะเบียนที่ได้รับการยืนยันจาก MedPark แล้ว สามารถทำได้หรือไม่ อย่างไร
  ตอบ ท่านสามารถเลื่อนหรือยกเลิกได้ผ่านแอปหมอพร้อม

  • สำหรับผู้ที่อยู่ในกลุ่ม 60 ปี ขึ้นไป และ/หรือผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคประจำตัวเรื้อรัง ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลในหมอพร้อมได้
  • สำหรับประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ท่านสามารถเปลี่ยนข้อมูลในหมอพร้อมได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไปเมื่อเห็นเวลานัดของท่านแจ้งเตือนขึ้นมา
 1. หากใส่ข้อมูลผิด (ชื่อ นามสกุล) ในตอนที่ลงทะเบียนวัคซีนของโรงพยาบาลเมดพาร์คต้องทำอย่างไร
  ตอบ สามารถติดต่อโรงพยาบาลเมดพาร์คผ่านช่องทางหลักทุกช่องทาง (อีเมล์: hello@medparkhospital.com, social media official account, โทรศัพท์: 02 023 3333) เพื่อแจ้งขอแก้ไขข้อมูลชื่อ นามสกุลที่อาจสะกดผิด โดยท่านต้องแจ้งชื่อ นามสกุล วันเดือนปีเกิด เพื่อเป็นการยืนยันตัวตนก่อนทำการแก้ไข (ทั้งนี้จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลชื่อนามสกุลเป็นบุคคลอื่นได้) ทั้งนี้ท่านจะได้รับอีเมล์ตอบกลับเมื่อทำการเปลี่ยนแปลงสำเร็จ ภายใน 2-3 วัน

 

คำถามเกี่ยวกับการฉีดวัคซีน COVID-19

 1. หลังฉีดแล้วมีห้องสังเกตอาการหรือไม่ และหากมีปัญหาแพ้วัคซีน มีอาการไม่พึงประสงค์ จะสามารถ admit ที่โรงพยาบาลเมดพาร์คได้เลยหรือไม่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่
  ตอบ ตามขั้นตอนจะมีการสังเกตอาการหลังฉีดวัคซีนไปแล้วประมาณ 30 นาที หากมีอาการไม่พึงประสงค์ จะเป็นไปตามดุลยพินิจของแพทย์ในการสั่ง Admit ซึ่งค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้น เป็นค่าใช้จ่ายตามจริง ตามมาตรฐานการรักษาของโรงพยาบาลเมดพาร์ค

 2. ถ้า walk-in เข้ามาสามารถฉีดวัคซีนได้หรือไม่
  ตอบ ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากต้องเตรียมการเบิกวัคซีนล่วงหน้า โดยทางโรงพยาบาลทำการจัดสรรให้ตามการจองสิทธิ์ผู้ที่ลงทะเบียน จึงขอความร่วมมือให้ลงทะเบียนก่อนมารับวัคซีน

 3. ชาวต่างประเทศสามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรค Covid-19 ในไทยได้หรือไม่
  ตอบ ณ ปัจจุบัน ระบบหมอพร้อมยังไม่ได้มีการเปิดให้ชาวต่างประเทศลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีน อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ชาวต่างประเทศติดตามข้อมูลการลงทะเบียนและอัพเดทเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด-19 สำหรับ Expat เร็วๆนี้ที่ Facebook MedPark Hospital for Expats ที่ https://www.facebook.com/medpark.expats

 4. มีโรคประจำตัว ไม่แน่ใจว่าจะฉีดวัคซีนได้หรือไม่ ควรทำอย่างไร
  ตอบ มีการคัดกรองเบื้องต้นในแบบฟอร์มการลงทะเบียน และจะมีการประเมินก่อนทำการฉีดวัคซีน แต่หากต้องการพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อน ทาง รพ. สามารถทำนัดเพื่อแนะนำโปรแกรมได้ (มีค่าใช้จ่าย) โดยสามารถติดต่อได้ที่ appointment@medparkhospital.com


ข้อมูลวันที่ 18 พฤษภาคม 2564สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
Covid Vaccine Center 02-0903170, 02-0903172, 02-0903173
ทุกวัน ตั้งแต่ 8:00 - 20:00 น.
นอกเวลาทำการ ติดต่อ 02-0233333

เผยแพร่เมื่อ: 04 พ.ค. 2021

แชร์