ประโยชน์ของกิจกรมบำบัด - Occupational Therapy, Benefits for Children and Adults

กิจกรรมบำบัด และบทบาทหน้าที่ของนักบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้

แชร์

กิจกรรมบำบัด

กิจกรรมบำบัด เป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่มุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบปัญหาด้านกายภาพ ประสาทสัมผัส การรู้คิด และจิตใจ ผ่านการทำกิจกรรมหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาดูแลและพึ่งพาตนเองได้ โดยสามารถทำกิจวัตรประจำวัน เช่น รับประทานอาหาร อาบน้ำ แต่งตัว ซักผ้า ทำความสะอาดบ้าน หรือทำงานได้ด้วยตนเอง

Occupational Therapy Banner 4

นักกิจกรรมบำบัดคือใคร?

นักกิจกรรมบำบัด เป็นบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมและได้รับใบประกอบวิชาชีพทางด้านกิจกรรมบำบัด ซึ่งมุ่งเน้นการใช้เทคนิคการบำบัดเพื่อฟื้นฟูทักษะในการเคลื่อนไหว (motor skills) และความสามารถในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน โดยนักกิจกรรมบำบัดจะทำงานร่วมกับแพทย์ นักกายภาพ นักจิตวิทยา และบุคลากรด้านอื่น ๆ ในการช่วยเหลือผู้ป่วย

นักกิจกรรมบำบัดทำอะไรบ้าง?

นักกิจกรรมบำบัดสามารถบำบัดคนได้ทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่ทารกที่เกิดก่อนกำหนดจนไปถึงผู้สูงวัย โดยนักกิจกรรมบำบัดจะทำการประเมินความต้องการของผู้ป่วยและวางแผนการทำกิจกรรมที่เป็นสื่อในการบำบัดเฉพาะบุคคลนั้น ๆ เพื่อเสริมสร้างทักษะต่าง ๆ ให้ผู้ป่วยกลับไปดำเนินชีวิตตามปกติได้

กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก - Occupational Therapy

กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็ก

  • มุ่งเน้นการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก ซึ่งจำเป็นต่อการหยิบจับสิ่งของและเขียนหนังสือ
  • เสริมสร้างการทำงานประสานกันระหว่างมือและตา เพื่อให้เด็กทำกิจกรรม เช่น รับลูกบอล หรือ เขียนหนังสือตามตัวหนังสือบนกระดานดำได้
  • ฝึกฝนการทำกิจวัตรประจำวัน เช่น การแปรงฟัน อาบน้ำ แต่งตัว รับประทานอาหารเองได้
  • ฝึกจัดการอารมณ์ของตนเอง เพื่อสร้างลักษณะนิสัยที่ดีและฝึกทักษะการเข้าสังคม
  • เรียนรู้วิธีการใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น อุปกรณ์ช่วยแต่งตัวหรืออาบน้ำ เป็นต้น

กิจกรรมสำหรับผู้ใหญ่

  • เรียนรู้การใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือ เช่น ไม้เท้า หรือรถเข็น
  • เรียนรู้วิธีการแต่งตัว เช่น การติดกระดุมเสื้อ ผูกเชือกรองเท้าด้วยวิธีใหม่ ๆ 
  • จัดการยาที่ต้องรับประทานและจัดอุปกรณ์ในบ้านให้เหมาะสม
  • เรียนรู้วิธีการป้องกันตนเองจากการหกล้มในบ้านหรือนอกบ้าน
  • ฟื้นฟูผู้ป่วย โดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างความสมดุลของร่างกาย แก้ไขปัญหาด้านความทรงจำและการสื่อสาร สร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรง เป็นต้น

Occupational Therapy Banner 2

กิจกรรมบำบัดมีประโยชน์ต่อใครบ้าง?

กิจกรรมบำบัดมีประโยชน์ต่อผู้ที่มีปัญหาด้านร่างกาย ประสาทสัมผัส และทักษะการรู้คิด ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาพึ่งพาตนเองได้ มีการพิสูจน์แล้วว่ากิจกรรมบำบัดสามารถช่วยเด็กที่มีสมาธิสั้น ออทิสติก พิการตั้งแต่กำเนิด โรคข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก และเด็กที่มีแผลไฟไหม้หรือได้รับบาดเจ็บอย่างรุนแรงได้ นอกจากนี้แพทย์อาจให้ผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์ ผู้ป่วยข้ออักเสบ ผู้ที่ได้รับความกระทบกระเทือนทางสมอง ผู้ป่วยมะเร็ง ผู้พิการทางสมอง ผู้ที่มีอาการปวดเรื้อรัง ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนข้อ ผู้ป่วยโรคปลอกประสาทเสื่อมแข็ง ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บที่กระดูกสันหลัง ผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง หรือผู้ที่มีปัญหาทางด้านจิตใจและพฤติกรรมเข้ารับการบำบัดผ่านกิจกรรมบำบัดได้เช่นกัน

กายภาพกับกิจกรรมบำบัดต่างกันอย่างไร?

กายภาพบำบัดช่วยบรรเทาอาการปวด สร้างกล้ามเนื้อ เพิ่มพิสัยการเคลื่อนไหวของข้อ เพิ่มความทนทาน และทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่

กิจกรรมบำบัดเป็นการเพิ่มทักษะการพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็ก การรับรู้ทั้งสายตา ทักษะการรู้คิด และความบกพร่องในการประมวลผลทางประสาทสัมผัส

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 15 พ.ย. 2023

แชร์