Side Effects After Getting a Covid 19 Vaccine in Children.jpg

อาการไม่พึงประสงค์ หลังจากได้รับวัคซีน COVID-19 ในเด็กอายุ 5-11 ปี

อาการไม่พึงประสงค์แบบไม่รุนแรงที่พบได้บ่อยหลังจากได้รับวัคซีน และอาการไม่พึงประสงค์รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน

แชร์

ปัจจุบันวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่ได้รับการอนุมัติและขึ้นทะเบียนเพื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เพื่อฉีดในเด็กอายุระหว่าง 5 - 11 ปี คือวัคซีนชนิด mRNA ของบริษัท Pfizer-BioNTech สูตรสำหรับเด็ก ขนาด 10 ไมโครกรัม โดยต้องเป็นวัคซีนสูตรสำหรับเด็กเท่านั้นบรรจุในขวดจุกสีส้ม

 • ข้อมูลจากงานวิจัยศึกษาเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในเด็กอายุ 5 - 11 ปี
  พบว่าสามารถป้องกันการติดเชื้อได้สูง 90.7% (สายพันธ์ Delta) และกระตุ้นระดับ Neutralizing Ab ได้เทียบเคียงกับกับในเด็กโตและผู้ใหญ่ โดยต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 3 สัปดาห์ แต่ไม่เกิน 12 สัปดาห์ ในเด็กที่เคยป่วยเป็นโควิด-19 แล้วก็ควรฉีดวัคซีนป้องกันด้วย เนื่องจากภูมิคุ้มกันจากวัคซีนมีความแน่นอนมากกว่า


อาการไม่พึงประสงค์แบบไม่รุนแรงที่พบได้บ่อยหลังจากได้รับวัคซีน
ได้แก่

 • มีอาการปวด บวม แดง ร้อนบริเวณที่ฉีดวัคซีน
 • อ่อนเพลีย
 • ปวดศีรษะ
 • ปวดกล้ามเนื้อ
 • ไข้
 • อาเจียน
  อาการส่วนใหญ่มักเกิดในช่วง 3 วันแรก หลังได้รับวัคซีน

อาการไม่พึงประสงค์รุนแรงหลังจากได้รับวัคซีน
ได้แก่
 • กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบนั้นพบได้น้อยมากในเด็กอายุ 5 - 11 ปี อุบัติการณ์ 12 คน ต่อวัคซีน 8.6 ล้านโดส พบในเด็กชายมากกว่า และส่วนใหญ่เป็นการเกิดหลังจากฉีดโดสที่ 2 โดยผู้ที่มีกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง สามารถหายเป็นปกติ
 • ส่วนอาการแพ้แบบรุนแรงเป็นอาการไม่พึงประสงค์ที่พบได้ในผู้ใหญ่จากการรายงานในประเทศสหรัฐอเมริกาพบที่ 4.7 ต่อ 1 ล้านโดส

Source: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2021-12-16/05-COVID-Su-508.pdf


แนวทางการดูแลหากเป็นอาการไม่รุนแรง

 • สามารถดูแลรักษาด้วยการ ประคบเย็นเพื่อบรรเทาอาการ ปวด บวม แดง เจ็บ บริเวณที่ฉีดวัคซีน ถ้ามีไข้ ปวดเมื่อย แนะนำกินยาพาราเซตามอลเพื่อบรรเทาอาการได้
 • หลังฉีดวัคซีนควรพักสังเกตอาการเป็นเวลาอย่างน้อย 15 - 30 นาที เพื่อสังเกตอาการแพ้รุนแรง หรือ เป็นลมหมดสติ

อาการไม่พึงประสงค์ที่ควรรีบพบแพทย์
ได้แก่
 • เจ็บหน้าอก
 • หัวใจเต้นเร็ว
 • ใจสั่น
 • หายใจลำบาก
 • เหนื่อยหอบ
 • ผื่นลมพิษ
 • ปากบวม หน้าบวม
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ปวดท้องรุนแรง
 • แขนขาชาหรืออ่อนแรง


เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.พ. 2022

แชร์