ข้อแตกต่างของการผ่าคลอดและการคลอดตามธรรมชาติ (The Differences Between a C-Section and a Normal Delivery)

ข้อแตกต่างของการผ่าคลอดและการคลอดตามธรรมชาติ

การผ่าคลอดและการคลอดตามธรรมชาติมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป วิธีการคลอดแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณแม่นั้นขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพ ประวัติการคลอดบุตร และสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์

แชร์

ข้อแตกต่างของการผ่าคลอดและการคลอดตามธรรมชาติ

การผ่าคลอดและการคลอดตามธรรมชาติมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป วิธีการคลอดแบบไหนที่เหมาะสมกับคุณแม่นั้นขึ้นอยู่กับประวัติสุขภาพ ประวัติการคลอดบุตร และสุขภาพของลูกน้อยในครรภ์


การคลอดตามธรรมชาติ

การคลอดตามธรรมชาติคือการที่ทารกคลอดผ่านออกมาทางช่องคลอดของมารดา การคลอดวิธีนี้เกิดโดยกระบวนการธรรมชาติ ร่างกายของแม่และทารกมีเวลาในการปรับตัวและมีความพร้อมทางด้านจิตใจต่อกระบวนการคลอดบุตร


ข้อดีของการคลอดตามธรรมชาติ

 • น้ำคร่ำในปอดของเด็กทารกจะถูกนำออกไปตามธรรมชาติ
 • ทารกได้สัมผัสกับแบคทีเรียที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันผ่านทางช่องคลอด
 • ไม่มีการผ่าตัด จึงลดความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อน เช่น การติดเชื้อ เลือดออกภายใน และการเกิดรอยแผลเป็น
 • พักรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่นาน หากไม่มีภาวะแทรกซ้อนคุณแม่สามารถกลับบ้านได้ภายใน 2 วัน


ข้อเสียของการคลอดตามธรรมชาติ

 • ไม่สามารถกำหนดวันคลอดได้ เนื่องจากการคลอดบุตรขึ้นอยู่กับความพร้อมของทารก แม่อาจรู้สึกวิตกกังวลกับการปวดท้องคลอดที่คาดเดาไม่ได้
 • มีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัญหาทางเพศสัมพันธ์หลังคลอด หากมีการคลอดยากหรือแผลลึก เช่น คลอดไหล่ติด การใช้หัตถการช่วยคลอด
 • ทารกมีความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บ


การผ่าคลอด (
C-section หรือ Caesarean birth)

วิธีการคลอดบุตรด้วยวิธีนี้แพทย์จะให้คำแนะนำแก่สตรีตั้งครรภ์ ในกรณีต่อไปนี้

 • หญิงที่เคยผ่าคลอดมาแล้วหรือเคยคลอดธรรมชาติแต่มีภาวะแทรกซ้อน
 • อาการเจ็บป่วยที่มีมาก่อน เช่น ความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคเริม หรือโรคเอชไอวี อาจทำให้เกิดอันตรายต่อแม่และบุตรระหว่างการคลอดตามธรรมชาติดได้ ดังนั้นการผ่าคลอดจึงเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยกว่า
 • ภาวะต่าง ๆ เช่น การตั้งครรภ์แฝด รกเกาะต่ำ ศีรษะทารกมีขนาดใหญ่ หรือทารกไม่กลับหัว
 • แพทย์จะทำการผ่าคลอดในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเจ็บท้องคลอดที่น่าผิดปกติ ทารกขาดออกซิเจน น้ำคร่ำน้อย


ข้อดีของการผ่าคลอด

 • สามารถวางแผนการคลอดบุตรล่วงหน้าได้ ทำให้แม่รู้สึกความเครียดและกังวลน้อยลง พร้อมที่จะคลอดบุตรมากขึ้น
 • ความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะกลั้นปัสสาวะไม่อยู่และปัญหาทางเพศสัมพันธ์หลังคลอดบุตรน้อยลง


ข้อเสียของการผ่าคลอด

 • ต้องพักรักษาตัวในโรงพยาบาลและใช้เวลาฟื้นตัวนาน
 • พัฒนาการของทารกอาจยังไม่พร้อม เช่น น้ำคร่ำค้างในปอด
 • มีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น เลือดออกมาก ลิ่มเลือดอุดตัน และติดเชื้อ

เป็นเรื่องจำเป็นที่ควรตระหนักว่าการคลอดบุตรอาจไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หญิงบางรายที่ต้องการคลอดบุตรตามธรรมชาติอาจจำเป็นต้องผ่าคลอดเนื่องจากความจําเป็นทางการแพทย์ แต่ไม่ว่าจะคลอดบุตรด้วยวิธีใด เป้าหมายที่สําคัญที่สุดคือสุขภาพของทั้งแม่และเด็ก
บทความโดย
พญ.ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

สูตินรแพทย์ผู้ชำนาญการด้านเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ประวัติแพทย์

เผยแพร่เมื่อ: 07 ก.พ. 2023

แชร์