รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์ - Dr Boonchai Uerpairojkit

สูติแพทย์โดนเรียกตัวเมื่อไรก็ต้องไปเมื่อนั้น

แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

แชร์

รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
แพทย์เฉพาะทางสาขาเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์

การดูแลแม่ตั้งครรภ์จนถึงการคลอด หมายถึงการดูแลถึง 2 ชีวิตเป็นอย่างน้อยไปพร้อมกัน และมีสิ่งที่เหนือความคาดหมายและรอไม่ได้มากมาย ทำให้งานของสูติแพทย์เป็นงานที่ไม่มีเวลาแน่นอน “เรียกตัวเมื่อไรก็ต้องไปเมื่อนั้น”  

รศ.นพ. บุญชัย เป็นหนึ่งในสูติแพทย์ระดับแถวหน้าของประเทศ ที่มีประสบการณ์สูง และสร้างชื่อเสียงมาอย่างต่อเนื่องในการดูแลเคสยาก อาทิ การตั้งครรภ์แฝด 6 และคลอดได้อย่างปลอดภัย

รศ.นพ.บุญชัย เน้นว่าการให้ความรู้และอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับการตั้งครรภ์ และการคลอดให้คุณแม่และครอบครัวทราบตั้งแต่ครั้งแรกที่มาพบแพทย์ เป็นเรื่องสำคัญที่สุด เพราะจะเป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทั้งแม่และทารกตลอดระยะเวลาการตั้งครรภ์ไปจนถึงการคลอด  ซึ่งในขณะคลอด ยังมีความเสี่ยงและโอกาสเกิดเหตุไม่คาดฝันสูง แพทย์ต้องใช้ความเชี่ยวชาญ ความชำนาญและการตัดสินใจอย่างรวดเร็วแม่นยำเพื่อความปลอดภัยของทุกชีวิตที่กำลังจะถือกำเนิด

นอกจากนี้ ท่านไม่เพียงแต่ดูแลแม่และทารกในครรภ์เท่านั้น แต่ยังต้องดูแลทั้งครอบครัวเสมือนเป็นญาติของตนเองโดยเฉพาะในเวลาวิกฤต เช่น เมื่อการตั้งครรภ์มีปัญหา เพื่อให้ครอบครัวเป็นหลักในการพาทุกคนพ้นจากวิกฤตไปได้ด้วยดี  

“คนเป็นแม่ต้องห่วงลูก แต่คนเป็นหมอต้องดูแลทั้งชีวิตแม่และลูกพร้อมกัน รวมทั้งให้กำลังใจคุณพ่อและคนในครอบครัว”

อีกหนึ่งเป้าหมายหลักนอกเหนือจากการดูแลมารดาและทารกในครรภ์แล้ว ท่านยังมุ่งหวังที่จะพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ และหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ รศ.นพ.บุญชัยมาร่วมงานกับโรงพยาบาลเมดพาร์ค คือ นโยบายและจุดยืนที่จะเป็นโรงพยาบาลที่เน้นการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคยาก โรคซับซ้อน ซึ่งในปัจจุบันเป็นหน้าที่ของโรงพยาบาลของรัฐที่เป็นโรงเรียนแพทย์เสียเป็นส่วนใหญ่ การมีโรงพยาบาลเอกชนที่ดูแลโรคยากโรคซับซ้อนจึงเป็นการให้ทางเลือกอีกทางหนึ่งเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย

เป้าหมายในระยะแรกของ รศ.นพ.บุญชัย คือ การสร้างระบบและการให้บริการที่มีคุณภาพที่จะทำให้การตั้งครรภ์ การคลอด ตัวมารดาและทารกมีความปลอดภัยมากที่สุด โดยเน้นการดูแลทั้งในเชิงป้องกันและส่งเสริมสุขภาพ  

เป้าหมายในระยะต่อไปคือการพัฒนาองค์ความรู้ด้านสูตินรีเวช เพื่อส่งต่อและถ่ายทอดความรู้ให้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์รุ่นต่อไป  รศ.บุญชัย จึงได้ให้ความสำคัญกับการสร้างทีมที่มีความหลากหลายทั้งในด้านความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และระดับประสบการณ์ เพื่อให้มีการส่งต่อความรู้จากรุ่นสู่รุ่นแบบไม่ขาดตอนเพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตของมารดาและทารกที่เข้ารับบริการที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค  ตลอดจนส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมต่อยอดความรู้เฉพาะทางให้แก่แพทย์ที่สนใจ การส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และเปิดโอกาสให้ทุกคนในทีมได้ใช้และได้พัฒนาศักยภาพของตนเองให้เต็มที่

พร้อมกันนี้ รศ.นพ.บุญชัยยังได้เน้นเรื่องการสร้างทีมบุคลากรที่มีความสุข มีความพร้อมที่จะดูแลผู้ป่วย โดยได้ประสานงานกับทางโรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้จัดให้มีห้องพักแพทย์และเจ้าหน้าที่ในชั้นเดียวกันกับห้องคลอด ซึ่งมีทั้งที่นั่งผ่อนคลาย ที่นอน และออกกำลังกาย เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสูติแพทย์ วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ต่างๆ ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่  และพักผ่อนอย่างมีคุณภาพในขณะรอคลอดซึ่งมักใช้เวลาหลายชั่วโมง เพื่อให้พร้อมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกัน ส่วนพักผ่อนของแพทย์และบุคลากรทุกฝ่ายต้องมีอยู่ใกล้กับห้องคลอดเพื่อจะได้สามารถมาถึงตัวผู้ป่วยได้อย่างเร็วที่สุด

เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine