นพ.บัณฑิต สุนทรเลขา เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผ่าตัดส่องกล้อง - Dr Bundit Suntornlekha is a surgeon specializing in Minimally Invasive Surgery (MIS).

คนไข้หายจากโรคคือความสุขของหมอ

ความเป็นหมอไม่ใช่แค่ผ่าอย่างเดียว แต่เราต้องดูผลของการรักษาด้วย การเห็นคนไข้หายจากโรคคือความสุขของหมอ

แชร์

นพ.บัณฑิต สุนทรเลขา
ศัลยแพทย์ผู้ชำนาญการด้านการผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surger)

นพ.บัณฑิต สุนทรเลขา เป็นหนึ่งในศัลยแพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษในด้านการผ่าตัดส่องกล้อง (Minimally Invasive Surgery หรือ MIS) จากประสบการณ์มานานถึง 30 ปีโดยเป็นแพทย์รุ่นแรกๆ ของประเทศไทยที่ได้เริ่มศึกษา ฝึกฝน และใช้เทคโนโลยีการผ่าตัดส่องกล้อง ทำให้ในปัจจุบัน นพ.บัณฑิต เป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในระดับสูงด้านการผ่าตัดส่องกล้อง

หลังจากจบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นพ.บัณฑิตได้ทำงาน และศึกษาต่อเฉพาะทางด้านศัลยกรรม และมีโอกาสได้ทำงานกับอาจารย์แพทย์ที่บุกเบิกด้านการผ่าตัดส่องกล้องในประเทศไทย จึงได้เริ่มฝึกฝนต่อเนื่องจากแพทย์ผู้ช่วย จนเป็นแพทย์หลักที่สามารถผ่าตัดส่องกล้องได้เป็นอย่างดี ซึ่งนอกจากจะต้องอาศัยความสามารถในการผ่าตัดแล้ว ยังต้องอาศัยความเข้าใจและทักษะสูงในการใช้และควบคุมเทคโนโลยี เครื่องมือสำหรับผ่าตัด

จากประสบการณ์ ความชำนาญ และความรักในศาสตร์และศิลปะแห่งการผ่าตัด นพ.บัณฑิตเป็นหนึ่งในศัลยแพทย์จำนวนไม่มากที่สามารถผ่าตัดส่องกล้องโดยใช้ไหมละลายเย็บปิดแผลอวัยวะภายใน เพื่อไม่ให้ต้องมีสิ่งตกค้างในตัวผู้ป่วย เช่น ในการผ่าตัดถุงน้ำดี แพทย์ส่วนมากมักใช้คลิปสำหรับห้ามเลือด แต่ในภายหลังคลิปอาจถูกดูดกลืนเข้าไปในท่อน้ำดีและกลายเป็นนิ่งในท่อน้ำดีได้ ทำให้ต้องผ่าตัดอีกครั้ง เป็นต้น

ในการผ่าตัดแต่ละครั้ง ศัลยแพทย์จะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และคิดล่วงหน้าถึงความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างและหลังการผ่าตัด เพื่อหาทางป้องกันหรือผ่อนหนักเป็นเบา  รวมทั้งการทำงานกับทีมแพทย์เฉพาะทาง วิสัญญีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ทุกส่วนที่จะช่วยกันรักษาและดูแลผู้ป่วยแต่ละรายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

“ผู้ป่วยแต่ละรายไม่เหมือนกัน แพทย์ต้องดูแต่ละเคสอย่างละเอียดเพื่อรักษาให้ถูกต้องตรงจุด ที่สำคัญคือเราต้องทำงานเป็นทีมเพราะในการผ่าตัดแต่ละครั้งต้องมีทีมสหสาขาวิชามาเกี่ยวข้อง เช่น วิสัญญีแพทย์ พยาบาล รังสีแพทย์ที่ดูและเรื่องเอกซเรย์ แพทย์เฉพาะทางด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น การผ่าตัดก็เหมือนการเล่นฟุตบอล จะเล่นคนเดียวไม่ได้ ต้องมีทีมที่รู้ใจและมีความสามารถ การผ่าตัดให้ได้ดีนั้น เราต้องรู้จักประสานงานและทำงานร่วมกัน โดยมีเป้าหมายเดียวกันคือ ความปลอดภัยของผู้ป่วย”

นอกจากนี้ ศัลยแพทย์ยังต้องศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมตลอดเวลา เพราะเทคโนโลยีมีการพัฒนา โรคต่าง ๆ ก็มีความซับซ้อนยิ่งขึ้น  นพ.บัณฑิตเชื่อว่าการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ จะเป็นสิ่งจำเป็นมากในอนาคต  เพราะเทคโนโลยีหุ่นยนช่วยผ่าตัด จะทำให้การผ่าตัดแม่นยำมากยิ่งขึ้น ผู้ป่วยมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แพทย์เองก็จะเหนื่อยน้อยลง ทำให้สามารถมีเวลาไปดูแลผู้ป่วยคนอื่นได้มากยิ่งขึ้นด้วย

“ความเป็นหมอ ไม่ใช่แค่ผ่าอย่างเดียว แต่เราต้องดูผลของการรักษาด้วย การเห็นผู้ป่วยหายจากโรคคือความสุขของหมอ ตอนที่เขาเดินเข้ามาหาครั้งแรก เขาเจ็บ ปวด ไม่สบาย แต่เมื่อรักษาแล้วผู้ป่วยสามารถเดินกลับบ้านได้เอง ไม่เจ็บ มีความสุข ญาติๆ มีความสุข และนั่นคือความสุขของหมอ”

เผยแพร่เมื่อ: 06 พ.ย. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

  • Link to doctor
    นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

    นพ. บัณฑิต สุนทรเลขา

    • ศัลยศาสตร์
    Laparoscopic Adrenalectomy, Laparoscopic Appendectomy, Laparoscopic Cholecystectomy, Laparoscopic Colorectal Surgery, Laparoscopic Gastrectomy, Laparoscopic Herniorrhaphy, Laparoscopic Pancreatectomy, Laparoscopic Small Bowel Resection, Laparoscopic Splenectomy, การปลูกถ่ายไต