ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ - Dr Mondej Sookpranee

อย่าหยุดช่วยคนไข้ (Endless Efforts)

หนึ่งในแพทย์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากว่า 30 ปี มีผลงานโดดเด่นในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

แชร์

ผศ.นพ.มนต์เดช สุขปราณี
แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ

ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี แพทย์ผู้เชี่ยวชาญสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ เป็นหนึ่งในแพทย์ชั้นนำที่มีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากว่า 30 ปี มีผลงานโดดเด่นในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาและป้องกันโรคติดเชื้อร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ผศ.นพ. มนต์เดช มาร่วมงานกับเมดพาร์ค เพราะมีแนวคิดเหมือนกับทีมแพทย์ที่ร่วมก่อตั้งโรงพยาบาล ด้วยความมุ่งมั่นมาตลอดชีวิตที่ต้องการพัฒนาให้เป็นมากกว่าโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายยกระดับให้เป็นสถาบันการแพทย์ที่มีความเป็นเลิศทั้ง 3 ด้านคือ การบริการทางการแพทย์ การเรียนสอน และการวิจัย ซึ่งถือว่าเป็นความแตกต่าง และเป็นจุดแข็งที่ไม่มีโรงพยาบาลเอกชนใดเคยทำมาก่อน

ทั้งนี้ ผศ.นพ. มนต์เดช มีแรงบันดาลใจที่จะร่วมสานต่อเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันที่สามารถสร้างองค์ความรู้ หาคำตอบ และแก้ปัญหาโรคติดเชื้อที่เกิดขึ้นในประเทศได้ด้วยตัวเอง ผ่านการคิดค้นวิจัยอย่างเข้มข้น โดยมีความสนใจพิเศษเกี่ยวกับโรคติดเชื้อในเขตร้อน โรคเอชไอวี โรคติดเชื้อในโรงพยาบาล โรคติดเชื้อในนักท่องเที่ยว ผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ และโรคติดเชื้อทั่วไป  

"ในอนาคต ผมมีแนวคิดที่จะผลักดันให้เกิดการสร้างสรรค์นวัตกรรมการแพทย์ในระดับที่มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดในด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซึ่งถือเป็นการทำงานเชิงรุกอันจะส่งผลอย่างมากในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งในระดับชาติและระดับโลก"

ผศ.นพ. มนต์เดช ยึดมั่นในหลักการปฏิบัติที่สำคัญคือ อย่าหยุดช่วยคนไข้ (Endless Efforts) และต้องพยายามอย่างไม่มีที่สิ้นสุดที่จะช่วยเหลือคนไข้ ดังนั้น แพทย์จะต้องทุ่มเทอย่างเต็มที่ในทุกกรณี เพื่อให้คนไข้มีโอกาสรอดชีวิตมากที่สุด ด้วยเหตุนี้ ผศ.นพ. มนต์เดช จึงมีการวางแผนการทำงานเชิงรุกตลอดเวลา ด้วยเป้าหมายที่จะให้บริการดูแลคนไข้ที่เหนือกว่ามาตรฐานตามที่กำหนด

ที่ผ่านมา ผศ.นพ. มนต์เดช ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความสามารถและกระบวนการดูแลโรคติดเชื้อที่ได้รับการยอมรับจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น การค้นพบสาเหตุการเสียชีวิตด้วยโรคติดเชื้อที่เกิดจากสายสวนเส้นเลือดปนเปื้อนแบคทีเรีย จนนำมาสู่การออกแบบสายสวนเส้นเลือดที่ป้องกันไม่ให้เชื้อโรคเข้าสู่ร่างกายของคนไข้ได้อย่างดีเยี่ยม ซึ่งต่อมา JCI (Joint Commission International) ได้นำวิธีปฏิบัติดังกล่าวไปใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมินมาตรฐานการรักษา

การแยกผู้ป่วย หรือที่เรียกว่า Pre-emptive Isolation Precaution เป็นอีกความคิดริเริ่มที่สร้างมาตรฐานใหม่ในการดูแลคนไข้ไอซียูซึ่งส่งต่อมาจากโรงพยาบาลอื่นๆ โดยจะมีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ และจะทำการแยกผู้ป่วยในกลุ่มเสี่ยงโรคเชื้อดื้อยา โดยไม่ต้องรอผลการเพาะเชื้อจากร่างกายคนไข้ เพื่อไม่ให้เกิดช่องโหว่ที่จะส่งผลให้เชื้อแพร่กระจายไปสู่ส่วนต่างๆ ของร่างกาย รวมทั้งหอผู้ป่วยวิกฤติ ซึ่ง JCI ได้รับรู้ และนำไปกำหนดเป็นแนวปฏิบัติเช่นเดียวกัน

นอกจากการบริหารจัดการแผนกโรคติดเชื้อให้ครอบคลุมทุกด้านเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ป่วยแล้ว  ผศ.นพ. มนต์เดช ตระหนักถึงความสำคัญในการวางแผนพัฒนาแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้บริหารและอาจารย์สอนรุ่นต่อๆไปที่จะมาสานต่อเจตนารมย์ของโรงพยาบาล ซึ่งจะเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดช่องว่างของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถเพียงพอ

เผยแพร่เมื่อ: 04 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

 • Link to doctor
  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  ผศ.นพ. มนต์เดช สุขปราณี

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
  การติดเชื้อเอชไอวี หรือโรคเอดส์ รวมทั้งโรคแทรกซ้อน, การจัดการโรคไวรัสตับอักเสบชนิดซีและการปฏิบัติตัว, โรคติดเชื้อในผู้ป่วยภูมิคุ้มกันต่ำ, การติดเชื้อในเวชบำบัดวิกฤต