ทพ. สนธิ ศิริมัย ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ - Dr Sonthi Sirimai

เปลี่ยนจุดด้อยให้เป็นจุดเด่นคือหน้าที่ของหมอ

ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะในด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านทันตกรรมเข้ามาใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันให้คนไทย

แชร์

ทพ.สนธิ ศิริมัย: “รอยยิ้มนี้ ผมเป็นคนสร้าง” 

ทพ.สนธิ ศิริมัย เป็นทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมประดิษฐ์ ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์มากมาย โดยเฉพาะในด้านการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ทันสมัยด้านทันตกรรมเข้ามาใช้ในการรักษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากและฟันให้คนไทย  และดำรงตำแหน่งนายกสมาคมทันตกรรมดิจิทัลในปัจจุบัน

ด้วยทัศนคติที่เปิดกว้าง พร้อมรับเทคโนโลยีใหม่ ทำให้ ทพ. สนธิ เป็นทันตแพทย์แถวหน้าของไทยที่กล้านำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาใช้จนชำนาญ อาทิ การทำวีเนียร์ หรือตกแต่งฟันด้วยวัสดุที่ทำจากเซรามิกเพื่อให้ฟันมีรูปร่าง สี และลักษณะที่สวยงามขึ้น ช่วยให้ผู้ป่วยมีรอยยิ้มที่สดใส มีความมั่นใจและพร้อมที่จะใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ สร้างความสำเร็จและอนาคตที่ดีกว่าเดิม 

นอกจากนี้ ท่านยังได้ให้ความสนใจในด้านทันตกรรมดิจิทัลเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเทคโนโลยีที่ “เปลี่ยนชีวิตคนไข้ ทำให้ชีวิตดีขึ้น”   เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัลเป็นการผสานการสแกนฟันด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้เทคโนโลยี CAD/CAM ในการออกแบบฟันและกลึงฟันใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดระยะเวลาในการทำทันตกรรมจากหลายสัปดาห์ลงมาเหลือไม่กี่ชั่วโมง อาทิ การครอบฟันซึ่งเดิมคนไข้อาจจะต้องมาพบแพทย์อย่างน้อย 2-3 ครั้ง แต่ละครั้งอาจจะห่างกันเป็นสัปดาห์ แต่เมื่อใช้เทคโนโลยีทันตกรรมดิจิทัลจะสามารถจบงานได้ในการพบแพทย์เพียงครั้งเดียว ทันตแพทย์อาจใช้เวลาไม่กี่ชั่วโมง ในการสร้างรอยยิ้มใหม่ เรียกคืนความมั่นใจในตัวเองให้แก่คนไข้ได้ทันที

พร้อมกับการใช้เทคโนโลยี  ทพ. สนธิ ยังให้ความสำคัญกับการทำความเข้าใจ และเห็นใจในคนไข้เป็นอย่างมาก เพราะคนไข้แต่ละคนมีความจำเป็นและความต้องการไม่เหมือนกัน ทันตแพทย์ต้องพยามทำความเข้าใจ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาให้แก่คนไข้ได้อย่างตรงจุด รวมทั้งต้องให้ความรู้ ชี้ให้เห็นข้อดี ข้อเสีย และข้อควรระวังเกี่ยวกับทางเลือกในการรักษาแต่ละวิธีให้แก่คนไข้ เพื่อให้คนไข้ได้มีข้อมูลเพียงพอที่จะตัดสินใจเลือกวิธีการหรือแนวทางในการรักษาที่จะตอบโจทย์ตนเองได้ดีที่สุด

ด้วยจุดยืนของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่ต้องการเป็น “The Ultimate Destination” หรือโรงพยาบาลที่ผู้ป่วยฝากปัญหาเรื่องสุขภาพไว้ที่เมดพาร์คได้อย่างแท้จริง และเป็นโรงพยาบาลที่ทุกคนมาใช้บริการได้ไม่จำเป็นต้องเป็นคนดังหรือวีไอพี  ทพ.สนธิ จึงได้มาร่วมงานกับเมดพาร์ค ด้วยความมุ่งหวังที่จะเพิ่มโอกาสในการ “เปลี่ยนชีวิตผู้ป่วยให้ดีขึ้น”

งานด้านการให้ความรู้ เป็นอีกบทบาทหนึ่งที่ ทพ. สนธิ ให้ความสำคัญมาก  โดยได้ร่วมถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่สั่งสมมานานกว่า 30 ปี ให้แก่ทันตแพทย์ทั่วไป ด้วยมุ่งหวังให้เกิดการพัฒนาในวงกว้าง เพื่อประโยชน์ของคนไข้ โดยเป็นผู้บรรยายในงานสัมมนาต่างๆ การจัดทำวีดีโอคลิป และการทำเพจให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิค เทคโนโลยี และนวัตกรรมด้านทันตกรรมบูรณะ และทันตกรรมประดิษฐ์ ซึ่งหมายรวมถึงการฟื้นฟูสุขภาพในช่องปาก ไม่ว่าจะเป็นการรักษาความผิดปกติของโครงสร้างฟัน การทำฟันแบบรากเทียม ครอบฟัน สะพานฟัน ฟันปลอม เพื่อให้ฟันกลับมาอยู่ในรูปทรงที่ถูกต้องและสามารถทำหน้าที่บดเคี้ยว และสร้างรอยยิ้มให้แก่ผู้ป่วยได้ตามปกติอีกครั้ง

 

 

 

เผยแพร่เมื่อ: 04 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

 • Link to doctor
  ทพ. สนธิ ศิริมัย

  ทพ. สนธิ ศิริมัย

  • ทันตกรรม
  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  การปรับรอยยิ้มและรูปหน้าด้วยเดนทัลวีเนียร์, การรักษาทันตกรรมเพื่อความสวยงามที่ซับซ้อนด้วยรากเทียมและวีเนียร์, การใส่ฟันทันทีบนรากเทียมแบบ All-on-4, ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม