พญ. วิลาวัณย์ เวทไว อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก) - Dr Wilawan Watewai

ภูมิคุ้มกันดี ชนะโรคภูมิแพ้

หมออยากให้คนไข้โรคภูมิแพ้สามารถใช้ชีวิตได้ปกติมากที่สุด มีภูมิคุ้มกันที่ดี ดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยพึ่งพายาเป็นครั้งคราว

แชร์

พญ.วิลาวัณย์ เวทไว
แพทย์อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก

หลังจากจบแพทยศาสตร์บัณฑิต ที่ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พญ.วิลาวัณย์ ได้ไปศึกษาต่อแพทย์เฉพาะทาง จนได้วุฒิบัตร อเมริกันบอร์ดด้านกุมารเวชศาสตร์ และอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยาคลินิก มีความรู้ความเชี่ยวชาญครอบคลุมการดูแลรักษาทั้งในเด็ก ผู้ใหญ่ และผู้สูงอายุ

พญ.วิลาวัณย์ เลือกเรียนแพทย์เฉพาะสาขานี้ เพราะเห็นว่าภูมิแพ้เป็นโรคที่เกิดได้กับทุกเพศทุกวัย เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันทั้งหมด และต้องรักษาต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีความสนใจเป็นพิเศษเกี่ยวกับโรคหอบหืด และโรคภูมิแพ้ที่เกิดจากอาหาร

ด้วยประสบการณ์และความชำนาญในการดูแลรักษาผู้ป่วยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากว่า 20 ปี พญ.วิลาวัณย์ เป็นที่ยอมรับในวงการแพทย์และได้รับความเชื่อมั่นจากผู้ป่วยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะผู้ป่วยภูมิแพ้เรื้องรังและภาวะพร่องของภูมิคุ้มกัน ซึ่งมีแนวทางในการดูแลผู้ป่วยที่โดดเด่นและแตกต่าง

ทั้งนี้ พญ.วิลาวัณย์ จะกำหนดแผนการแก้ปัญหาคนไข้ ทั้งระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว บนหลักคิดที่ต้องการให้ผู้ป่วยโรคภูมิแพ้ใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงกับคนปกติมากที่สุด มีภูมิคุ้มกันที่ดีขึ้น สามารถดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยพึ่งยาเป็นครั้งคราว

นอกจากอาการต่างๆ จากโรคภูมิแพ้และภูมิคุ้นกันโดยทั่วไปแล้ว พญ.วิลาวัณย์ ยังให้การดูแลครอบคลุมไปถึงผลกระทบเรื่องผิวพรรณด้วย เช่น ผมหงอก ผมร่วง ริมฝีปากแตก เป็นต้น ซึ่งการรักษาจะมุ่งเน้นการฟื้นฟูร่างกายให้การไหลเวียนของเลือดดีขึ้น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และร่างกายดูดซึมอาหารได้ดี

ปัจจุบัน แม้จะมีวิวัฒนาการก้าวหน้าในการพัฒนายารักษาโรคภูมิแพ้ให้มีประสิทธิภาพและความปลอดภัยมากขึ้น แต่ พญ.วิลาวัณย์ จะมุ่งเน้นให้ความรู้ความเข้าใจ เพื่อให้คนไข้ รวมถึงพ่อ-แม่ ของเด็ก ปรับเปลี่ยนทัศนคติในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะการบริโภคอาหารสุขภาพและอาหารปลอดภัย เช่น อาหารอินทรีย์ พืชผักสมุนไพร ถือเป็นสิ่งสำคัญอย่างมาก

เผยแพร่เมื่อ: 04 ต.ค. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

 • Link to doctor
  พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

  พญ. วิลาวัณย์ เวทไว

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน (ทางคลินิก)
  โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, โรคภูมิแพ้ในเด็กและผู้ใหญ่, แพ้อาหาร, โรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนังชนิดเอคซิม่า