Prof. Dr. Pornchai O-charoenrat นพ.พรชัย รักษามะเร็งเต้านม

ไม่หยุดเรียนรู้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไข้

ศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 ทางด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอและเต้านมเพียงท่านเดียวในประเทศ ได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมและต่อมไทรอยด์

แชร์

ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ เป็นศัลยแพทย์ที่มีชื่อเสียงและเป็นศาสตราจารย์ ระดับ 11 ทางด้านศัลยศาสตร์ศีรษะ-คอและเต้านมเพียงท่านเดียวในประเทศ ท่านได้รับการยอมรับในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการผ่าตัดรักษาโรคมะเร็งเต้านมและต่อมไทรอยด์ทั้งในและต่างประเทศ จากการเผยแพร่นำเสนอผลงานและได้รับเชิญเป็นวิทยากรในการประชุมระดับนานาชาติหลายครั้ง รวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ระดับนานาชาติกว่า 45 เรื่อง การเขียนตำราทางด้านศัลยกรรมเต้านมและไทรอยด์หลายเล่ม ที่นักศึกษาแพทย์และศัลยแพทย์ทั่วประเทศใช้ในการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติม ตั้งแต่ความรู้พื้นฐานไปจนถึงแนวทางการดูแลรักษาใหม่ๆ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปี ที่ ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ ได้ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความใส่ใจในการตรวจ วินิจฉัย และการรักษาผู้ป่วย ท่านให้ความสำคัญกับการรักษาเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยหายจากโรคร้าย และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท่านนำเอาการรักษาแบบองค์รวมคือการดูแลทั้งด้านร่างกายและจิตใจมาใช้สำหรับผู้ป่วยแต่ละราย จากประสบการณ์ที่สั่งสมตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทำให้ท่านได้รับการยกย่องในฐานะศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาโรคที่มีความซับซ้อน อาทิเช่น มะเร็งที่มีการดื้อยา มะเร็งในผู้ป่วยที่มียีนที่กลายพันธุ์และถ่ายทอดทางพันธุกรรม  การผ่าตัดเสริมเต้านมหลังจากผ่าตัดก้อนมะเร็งออกไปแล้ว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติด้วยความมั่นใจ นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้บุกเบิกแนวทางการรักษาด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา นอกจากความชำนาญด้านศัลยกรรรมแล้ว ท่านยังให้ความสำคัญกับการค้นคว้าวิจัยระดับชีวโมเลกุลและระดับยีนของมะเร็ง เพื่อหาแนวทางในการรักษาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์ เชื่อว่าการรักษามะเร็งให้ได้ผลดี ต้องมีทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์ในหลากหลายสาขามาทำงานร่วมกัน ทั้งศัลยแพทย์เต้านม ศัลยแพทย์ตกแต่ง แพทย์ทางด้านรังสีวินิจฉัยและรังสีรักษา อายุรแพทย์เคมีบำบัด แพทย์ด้านเวชศาสตร์ฟื้นฟู แพทย์ด้านพันธุศาสตร์ นักโภชนาการ และทีมพยาบาลเฉพาะทาง  รวมทั้งการมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย ที่ใช้ในการวินิจฉัย การรักษา การพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ป่วยแต่ละรายได้รับการดูแลรักษาแบบองค์รวมที่ครบวงจร

เมื่อมีการก่อตั้งโรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่รวบรวมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากทุกสาขาไว้ด้วยกัน โดยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีทีมแพทย์ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ ความมุ่งมั่นเดียวกัน เพื่อที่จะให้การรักษาและดูแลผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัวมากขึ้น รวมทั้งมีแนวคิดที่จะส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์  ท่านจึงตัดสินใจมาร่วมงานเพราะมองเห็นทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในวงกว้าง เพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ในด้านการรักษา การสร้างนวัตกรรม การฝึกอบรมให้ความรู้แก่แพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งการส่งต่อความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรุ่นใหม่ๆ ต่อไป

เพราะแพทย์ต้องหมั่นศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลา ไม่หยุดเรียนรู้ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วย”

ศ.ดร.นพ.พรชัย โอเจริญรัตน์

เผยแพร่เมื่อ: 04 ก.ย. 2020

แชร์

แพทย์ที่ถูกเอ่ยถึง

 • Link to doctor
  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  ศาสตราจารย์ ดร.นพ. พรชัย โอเจริญรัตน์

  • ศัลยศาสตร์
  • ศัลยศาสตร์เต้านม
  • ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา
  Breast Surgery, Breast Oncoplastic Surgery, Thyroid Surgery, Parathyroid Surgery, Head and Neck Surgery