Eidaric Med Park.jpg

รพ.เมดพาร์คเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC)

โรงพยาบาลที่ออกแบบโดยแพทย์ มุ่งมั่นดูแลคนไข้ด้วยความ ปลอดภัยระดับสูง เตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ด้วยการเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC)

แชร์

รพ.เมดพาร์คก้าวไปอีกระดับของความปลอดภัยด้วยการเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC)

สร้าง Dual System ลดความเสี่ยงและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต

กรุงเทพ, 25 มิถุนายน 2565 – โรงพยาบาลเมดพาร์ค โรงพยาบาลที่ออกแบบโดยแพทย์ มุ่งมั่นดูแลคนไข้ด้วยความ ปลอดภัยระดับสูง เตรียมพร้อมรับมือโรคอุบัติใหม่ด้วยการเปิดคลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EMERGING INFECTIOUS DISEASES & ACUTE RESPIRATORY INFECTION CLINIC – EIDARIC) โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข มาเป็นประธานในพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ พร้อมด้วย นพ. ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มาร่วมในพิธี

หลังจากที่รัฐบาลมีนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจโดยการเปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยว ทำให้มีการเดินทางมากขึ้นทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ หรือจากนักท่องเที่ยวที่มีความจำเป็นต้องเข้ารับการรักษา (Medical Tourism) โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญในการเพิ่มระดับการคัดกรองให้ผู้มาใช้บริการในโรงพยาบาลสามารถเข้ามารับบริการได้อย่างปลอดภัยและมั่นใจ เราจัดตั้งคลินิก EIDARIC ขึ้น ไม่ใช่เพียงแต่รองรับผู้ป่วยโควิด-19 ที่ยังพบการแพร่ระบาดและกลายพันธุ์อยู่ในปัจจุบันเท่านั้น แต่เพื่อรองรับโรคอุบัติใหม่อื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคตอีกด้วย มาตราการคัดกรองผู้เข้ามาใช้บริการตามอาการเบื้องต้นที่คลินิก EIDARIC จะช่วยเพิ่มระดับความปลอดภัยให้กับผู้ป่วย ญาติ รวมถึงเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลและสังคมโดยรวม

นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า “การที่ได้มาเห็นว่าโรงพยาบาลเอกชนมีการปรับปรุงมาตรการการรับมือกับโรคระบาดทั้งที่กำลังเกิดขึ้นเช่นโควิด-19 และเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือกับโรคอุบัติใหม่ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ถือเป็นความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน เป็นหุ้นส่วนสำคัญที่จะทำให้ประเทศของเราสามารถรับมือกับโรคระบาดต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้เป็นอย่างดี โรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงความก้าวหน้าและความพร้อมของระบบสาธารณสุขของประเทศไทย เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจากนโยบายการเปิดประเทศ ไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวทั่วไป ผู้เดินทางที่เข้าเมืองเพื่อรับการรักษา (Medical Tourism) หรือประชาชนทั่วไปที่มาเข้ารับบริการ ด้วยความใส่ใจในการบริการและความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ แม้บุคลากรทางการแพทย์ก็สามารถมั่นใจได้ว่าโรงพยาบาลมีกระบวนการที่จะปกป้อง และทำให้พื้นที่ภายในโรงพยาบาลเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แท้จริง”

แม้ว่าภาครัฐและเอกชนโดยทั่วไปเตรียมผ่อนคลายมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แต่โรงพยาบาลยังคงเป็นที่พึ่งพาของผู้ป่วยและสังคม ให้การรักษา เฝ้าระวัง และวางแผนรับมือโรคติดเชื้อที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันและที่อาจจะเกิดขึ้นอีกในอนาคต โรงพยาบาลเมดพาร์คจึงได้พัฒนาแนวคิดการออกแบบระบบจัดการแบบ Dual System โดยแยกการให้บริการผู้ป่วยติดเชื้อออกจากผู้ป่วยปกติ

นายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ กล่าวเสริมว่า “เรามีปณิธานที่จะรักษาโรคยากและซับซ้อน จึงต้องทำให้โรงพยาบาลปลอดภัยและสะอาดมากที่สุด เพื่อให้คนไข้ไม่ถูกรบกวนจากภาวะความเสี่ยงของการติดเชื้อไม่ว่าจะเป็นโรคโควิด-19 หรือโรคอุบัติใหม่ต่างๆ เรามีระบบการจัดการแบบ Dual System แยกผู้ป่วยที่มีอาการหรือมีความเสี่ยงสูงออกจากผู้ป่วยทั่วไป ให้เข้ารับการรักษาที่คลินิก EIDARIC ที่ตั้งอยู่ภายนอกอาคารโรงพยาบาล และยังเป็นห้องความดันลบ (Negative Pressure) เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อและผู้เข้ารับบริการทุกท่านสามารถมั่นใจได้ว่าการมาโรงพยาบาลไม่ใช่เรื่องน่ากังวล และจะได้รับการรักษาจากแพทย์เฉพาะทางด้วยความสบายใจ”

คลินิกโรคอุบัติใหม่และโรคทางเดินหายใจเฉียบพลัน (EIDARIC) เป็นคลินิกความดันลบที่สามารถลดการแพร่กระจายเชื้อโรคภายในคลินิกได้ มีการบริหารจัดการแบบ One-stop Service จัดสรรพื้นที่ห้องตรวจสำหรับผู้ป่วยอย่างเหมาะสม โดยผู้ป่วยสามารถพบแพทย์ผู้ชำนาญการ ตรวจวินิจฉัย RT-PCR อย่างรวดเร็ว เอ็กซ์เรย์ปอด รับยาและใบนัดทั้งหมดได้ในที่เดียว นอกจากนี้ภายในคลินิก EIDARIC ยังติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อความสะดวกสบายของผู้เข้าใช้บริการ อีกทั้งติดตั้งระบบกรองอากาศ (HEPA Filter) เพื่อกรองอากาศภายในคลินิกก่อนปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อม

ทั้งหมดนี้ เพื่อให้ผู้ป่วยโรคยากและซับซ้อน ชาวไทยและชาวต่างชาติ สามารถมาพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเมดพาร์คได้ อย่างปลอดภัยและมั่นใจ

เผยแพร่เมื่อ: 25 มิ.ย. 2022

แชร์