Untitled 1200 × 630px.jpg

รพ.เมดพาร์คจัดงานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมมอบรางวัลพนักงานต้นแบบ (MedPark Culture)

โรงพยาบาลเมดพาร์ค จัดงาน Staff Party เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่ในธีมคัลเลอร์ฟูล

แชร์

รพ.เมดพาร์คจัดงานเลี้ยงปีใหม่ พร้อมมอบรางวัลพนักงานต้นแบบ (MedPark Culture)

โรงพยาบาลเมดพาร์ค จัดงาน Staff Party เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสขึ้นปีใหม่ในธีมคัลเลอร์ฟูล
กิจกรรมพิเศษภายในงาน ซึ่งนับว่าเป็นการจัดขึ้นเป็นปีแรก คือ การมอบรางวัลให้กับพนักงานต้นแบบของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ‘MedPark Culture’ ให้กับผู้ที่มีความโดดเด่นในด้านต่าง ๆ แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่

1. ความเข้าอกเข้าใจ รับฟัง และพร้อมช่วยเหลือ (Empathy)
2. ความเป็นเจ้าของ (Ownership)
3. ความเป็นมืออาชีพ (Professional)

รางวัลแต่ละสาขามีเกณฑ์การพิจารณาจากการที่พนักงานร่วมส่งรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติตามตัวชี้วัดพฤติกรรม (Behavior Indicator: BI) ในแต่ละด้าน และผ่านคณะกรรมการเพื่อพิจารณา

กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างศักยภาพของพนักงานให้บรรลุจุดมุ่งหมายของการให้บริการ คือ สร้างความพึงพอใจ ความปลอดภัย และคุณภาพของการดูแลผู้ป่วย และเพื่อสร้างความสามัคคีภายในองค์กร สร้างความสุขในการทำงาน ทำให้เกิดความยั่งยืนขององค์กรในระยะยาว

สาขาการเข้าอกเข้าใจ รับฟังและพร้อมช่วยเหลือ (Empathy)

 • นางสาวสุพัตรา          ปริญญาเชษฐ
 • นายธีรพงษ์                 ประดา
 • นางสาวจารุพิชญา     วงศ์ธีรมากร
 • นายอรรถพล               กลิ่นชะเอม

สาขาด้านความเป็นเจ้าของ (Ownership)

 • นางสาวกานต์สิรี        ชัยศรีอนุรักษ์
 • นางสาววรลักษณ์      วรางกฤษดากร
 • นางสาวประวีณา       พงอุดทา
 • นายธนกฤต              ปฎิภาณปรีชาวุฒิ

สาขาด้านความเป็นมืออาชีพ ( Professional )

 • นางสาวปนชนก          วงศาสุลักษณ์
 • นางสาวพรรษ์พนิตา   อินทรชิต
 • นายนครินทร์              เชื่อนิจ
 • นายอักษร                  สุดสังข์

เผยแพร่เมื่อ: 17 ม.ค. 2023

แชร์

บทความสุขภาพ

ใครควรตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก

การตรวจวัดความหนาแน่นมวลกระดูก (Bone Mineral Density) ความหนาแน่นของมวลกระดูกของคนเรามักจะน้อยลง กระดูกเปราะบางมากขึ้น ทำให้ความเสี่ยงจะเป็นโรคกระดูกพรุนสูงขึ้น กระดูกหักได้ง่ายแม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บ

Goto page arrow icon

ข้อเท้าพลิก ปัญหาเล็ก ๆ ที่อาจรุนแรงถึง ข้อเท้าเสื่อม

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไป ที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ จนหลายคนมองว่าเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทำให้หลายครั้งที่เมื่อข้อเท้าพลิก มักละเลยการปฐมพยาบาล

Goto page arrow icon

รู้จัก “ไซยาไนด์” ยาพิษที่วนเวียนอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอย่างไม่รู้ตัว

ไซยาไนด์ (Cyanide) เป็นสารเคมีที่มีพิษร้ายแรง สามารถออกฤทธิ์ส่งผลให้ผู้ที่ได้รับเสียชีวิตภายในเวลาไม่กี่นาทีขึ้นอยู่กับปริมาณและความเข้มข้นของสารที่ร่างกายได้รับเข้าไป สารพิษชนิดนี้จะไปทำปฏิกิริยา

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด