Leed Gold 2565 Banner.jpg

รพ.เมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED Gold

รพ.เมดพาร์คมุ่งมั่นกับการเป็นโรงพยาบาลยั่งยืนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับ Gold จากการรับรองมาตรฐาน LEED

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นกับการเป็นโรงพยาบาลยั่งยืนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับ Gold จากการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

กรุงเทพฯ - วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ มร. โรหิต ราวูล่า รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาตลาด - Green Business Certification Inc. ในการเดินทางมามอบใบประกาศนียบัตร LEED ระดับ Gold อย่างเป็นทางการ

ระบบประเมินอาคารมาตรฐาน LEED เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก LEED ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรและได้รับการรับรองโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)  ปัจจุบัน โรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระดับ Gold มาตรฐานเวอร์ชั่นที่ 4 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ถูกปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีคะแนนประเมินระดับสูงสุดที่ 65 คะแนน

โรงพยาบาลเมดพาร์ดก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สำหรับโรคยากซับซ้อน ในภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีความกลมกลืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยยึดเป้าหมายสูงสุดในการช่วยลดระดับความเครียดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น


เผยแพร่เมื่อ: 08 ส.ค. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

ดนตรีบำบัด (Music Therapy)

ดนตรีบำบัด เป็นศาสตร์ทางการแพทย์อย่างหนึ่งในการบำบัด สามารถช่วยฟื้นฟูได้ทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมถึงช่วยพัฒนาทักษะในการสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้อื่นได้ด้วย

Goto page arrow icon

โพรไบโอติกส์ (Probiotics) จุลินทรีย์นักรบช่วยปกป้องร่างกาย

ในร่างกายของคนเรานั้นมีจุลินทรีย์หลากหลายชนิดอาศัยอยู่ อันได้แก่ เชื้อรา ไวรัส แบคทีเรีย และโพรโตซัวอาศัยอยู่ โดยจะมีชนิดหนึ่งที่รู้จักกันในชื่อว่า โพรไบโอติกส์ (Probiotics)

Goto page arrow icon

ท้องอืด ท้องเฟ้อ ผายลมบ่อย แก้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การผายลม มีสาเหตุมาจากอาการท้องอืด นอกจากจะเกิดจากการรับประทานอาหารแล้ว ยังสามารถเกิดได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การกลืนอากาศ (Aerophagia)

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด