Leed Gold 2565 Banner.jpg

รพ.เมดพาร์คได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว LEED Gold

รพ.เมดพาร์คมุ่งมั่นกับการเป็นโรงพยาบาลยั่งยืนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับ Gold จากการรับรองมาตรฐาน LEED

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค มุ่งมั่นกับการเป็นโรงพยาบาลยั่งยืนใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อมด้วยการได้รับการรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียวระดับ Gold จากการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)

กรุงเทพฯ - วันที่ 4 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ร่วมต้อนรับ มร. โรหิต ราวูล่า รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาตลาด - Green Business Certification Inc. ในการเดินทางมามอบใบประกาศนียบัตร LEED ระดับ Gold อย่างเป็นทางการ

ระบบประเมินอาคารมาตรฐาน LEED เป็นมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก LEED ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบอาคารอย่างยั่งยืน ดีต่อสุขภาพ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ประหยัดพลังงานและทรัพยากรและได้รับการรับรองโดยสภาอาคารเขียวแห่งสหรัฐอเมริกา (U.S. Green Building Council : USGBC)  ปัจจุบัน โรงพยาบาลเมดพาร์คเป็นโรงพยาบาลเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรับรองระดับ Gold มาตรฐานเวอร์ชั่นที่ 4 ซึ่งเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ถูกปรับปรุงและพัฒนามาตรฐานด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้น โดยมีคะแนนประเมินระดับสูงสุดที่ 65 คะแนน

โรงพยาบาลเมดพาร์ดก่อตั้งขึ้นโดยมีเป้าหมายที่จะเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ สำหรับโรคยากซับซ้อน ในภูมิภาคเอเชีย โรงพยาบาลมีความตั้งใจที่จะออกแบบและก่อสร้างอาคารที่มีความกลมกลืน เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงานและทรัพยากรทางธรรมชาติได้เป็นอย่างดี โดยยึดเป้าหมายสูงสุดในการช่วยลดระดับความเครียดและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น


เผยแพร่เมื่อ: 08 ส.ค. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

อาหารลดน้ำหนัก ตามเทรนด์ (Trendy Diets)

อาหารลดน้ำหนักตามเทรนด์ (Trendy diet/Fad diets) คือ เทรนด์การทานอาหารเพื่อสุขภาพตามสูตรต่าง ๆ ที่แพร่หลายตามยุคสมัยในระยะเวลาอันรวดเร็ว โดยมีจุดมุ่งหมายสำคัญเพื่อให้ผู้ที่ทานอาหารตามสูตรเหล่านี้

Goto page arrow icon

ควรฉีดวัคซีนโมเดอร์นา เป็นเข็มที่ 3 หรือเข็มกระตุ้นหรือไม่

การศึกษาเรื่องวัคซีนเข็มที่ 3 ในประเทศอังกฤษและอเมริกา โดยเป็นการทดลองวัคซีนต่างชนิดเป็นเข็มที่ 3 หลังจากได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 และ 2 ครบ 2 เข็ม

Goto page arrow icon

โภชนาการกับสุขภาพ

คนเราแล้วควรรับประทานผัก ผลไม้  และธัญพืชไม่ขัดสีเพิ่มขึ้นให้ได้อย่างน้อย 5 หน่วยบริโภคต่อวัน หลีกเลี่ยงไขมันทรานส์และไขมันโอเมก้า 6 ในปริมาณมาก

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด