Welcome Who Banner 2.jpg

รพ.เมดพาร์คต้อนรับ WHO องค์การอนามัยโลกประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์คต้อนรับผู้เชี่ยวชาญจาก
องค์การอนามัยโลก เพื่อประเมินผลการปฏิบัติงาน

องค์การอนามัยโลกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐที่โรงพยาบาลเมดพาร์ค

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.)  เข้ารับการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ โดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกประเทศขององค์การอนามัยโลก

กรมควบคุมโรค นำโดยนายแพทย์นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน และคณะเจ้าหน้าที่กรมควบคุมโรคให้การต้อนรับและนำคณะผู้ตรวจประเมินเข้าพื้นที่ศึกษาดูงานในการประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ ผู้โดยเชี่ยวชาญภายนอกประเทศโลกร่วมกัน (International Health Regulations-Joint External Evaluation (IHR-JEE) ขององค์การอนามัยโลก รอบที่สอง ในวันที่ 31 ต.ค. 2565

คณะผู้ตรวจประเมินได้เดินทางมายังโรงพยาบาลเมดพาร์ค เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลเอกชนและภาครัฐ นำเสนอโดยนายแพทย์พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค และคณะตรวจประเมินได้เยี่ยมชมระบบบริการของโรงพยาบาล อาทิ การตรวจคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 การดูแลผู้ป่วยกรณีต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล การบริการฉีกวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ให้กับในประชาชนทั่วไป และเด็กเล็ก

ประเทศไทยได้ปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศ (IHR) ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2548 และขอรับการตรวจประเมิน Joint External Evaluation หรือ JEE  แสดงถึงการเป็นผู้นำระดับภูมิภาคในด้านต่างๆ การประเมินผลการปฏิบัติตามกฎอนามัยระหว่างประเทศจะทำให้ทราบสถานะของสมรรถนะด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคของประเทศไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพให้ได้ตามมาตรฐานของกฎอนามัยระหว่างประเทศ และลดความเสี่ยงของประชาชนจากโรคระบาดและภัยสุขภาพ

เผยแพร่เมื่อ: 03 พ.ย. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

ยานอนหลับ (Sleeping pills) ผลข้างเคียง การรักษา

ยานอนหลับ (Sleeping pills) คือ ยาที่ใช้รักษาภาวะนอนหลับยาก นอนไม่หลับ นอนหลับ ๆ ตื่น ๆ โดยอาการนอนไม่หลับมีทั้งนอนไม่หลับในระยะสั้น และนอนไม่หลับในระยะยาว ผู้ที่มีอาการนอนไม่หลับจำนวนมาก

Goto page arrow icon

สิ่งที่ไม่ควรทำเมื่อกระดูกหัก เพราะจะทำให้แย่ลง กระดูกต่อช้า

กระดูกหัก หนึ่งในความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นแบบไม่คาดคิด เมื่อเกิดขึ้นแล้วอาจมีอาการบาดเจ็บตั้งแต่ระบมไม่มาก ไปจนถึงอาการรุนแรงที่อาจส่งผลต่อชีวิตได้หากไม่รีบปฐมพยาบาลและพบแพทย์ บทความนี้แนะนำสิ่งที่ควรและไม่ควรทำเมื่อกระดูกหัก

Goto page arrow icon

12 ความเชื่อ โรคกระเพาะอาหาร กรดไหลย้อน

โรคกรดไหลย้อน โรคกระเพาะอาหาร เป็นหนึ่งในโรคที่พบได้บ่อยโดยเฉพาะในวัยทำงานที่มีโอกาสเจอกับปัจจัยที่ทำให้เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยด้วยโรคดังกล่าวสูง ทั้งความเครียดจากการทำงาน การทำงานเลิกดึก ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการพักผ่อนน้อย และทำให้รับประทานอาหารไม่ตรงเวลา

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด