Aw โบวชัวร์วัคซีน 0

แพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

การสร้างภูมิคุ้มกันเป็นเรื่องที่จำเป็นสำหรับทุกวัย เพื่อป้องกันโรคที่สามารถป้องกันได้ ด้วยวัคซีนป้องกันโรคสำหรับผู้ใหญ่

แชร์

เสริมภูมิคุ้มกัน กับแพ็กเกจวัคซีนสำหรับผู้ใหญ่

 • วัคซีนป้องกันโรคไข้ไทฟอยด์
  ราคา 1,450 บาท  (จากปกติ 1,650 บาท)

 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 13 สายพันธุ์
  ราคา 3,700 บาท
    (จากปกติ 4,600 บาท)

 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 15 สายพันธุ์
  ราคา 4,500 บาท
    (จากปกติ 5,950 บาท)

 • วัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบ 23 สายพันธุ์
  ราคา 2,550 บาท
    (จากปกติ 3,300 บาท)

 • วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์
  ราคา 900 บาท
    (จากปกติ 1,550 บาท)

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี 3 เข็ม
  ราคา 4,260 บาท
    (จากปกติ 4,550 บาท)

 • วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบเอ 2 เข็ม
  ราคา 5,860 บาท
    (จากปกติ 6,400 บาท)

 • วัคซีนป้องกันโรคคางทูม, หัด และหัดเยอรมัน
  ราคา 1,500 บาท
    (จากปกติ 1,650 บาท)

 • วัคซีนป้องกันโรคสุกใส
  ราคา 5,260 บาท
    (จากปกติ 5,700 บาท)

 

เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ –30 มิถุนายน 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล (ตามจำนวนครั้งของการเข้ามารับวัคซีน)
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
 4. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 5. ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบ course ภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเลื่อนการฉีดได้ไม่เกิน 1 เดือนหลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย
 6. โรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้รับบริการ โดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้าน
 7. แพ็กเกจวัคซีนเมื่อซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้


ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C
โทร. 02-090-3129
เวลา 8:00 - 20:00 น.

Aw โบวชัวร์วัคซีน 01 0

Aw โบวชัวร์วัคซีน 02
   เผยแพร่เมื่อ: 28 ก.พ. 2021

แชร์