B Baner Baby Vaccine Package New.jpg

แพ็กเกจวัคซีนเด็ก

แพ็กเกจวัคซึนเด็ก โรงพยาบาลเมดพาร์ค สำหรับเด็กอายุ 1 เดือนจนถึง 2 ปี

แชร์

การฉีดวัคซีนช่วยสร้างเกราะป้องกันลูกน้อยตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กมีสุขภาพที่แข็งแรง การฉีดวัคซีนเป็นสิ่งที่จำเป็น เพราะการฉีดวัคซีนในเด็กมีหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทาน และปกป้องลูกน้อยจากการเจ็บป่วยได้


แพ็กเกจวัคซีนเด็ก Baby Vaccine Package

สามารถดูรายละเอียดแพ็กเกจการฉีดวัคซีนเด็กจากรายการด้านล่าง

 •  1 เดือน - 2 ปี  ราคา 16,600 บาท
 • 2 เดือน - 2ปี  ราคา 16,100 บาท
 • 4 เดือน - 2 ปี  ราคา 14,000 บาท

วัคซีนเพิ่มเติม

วัคซีนป้องกันปอดบวม (ไอพีดี)
ไอพีดี 10 สายพันธุ์

 • 3 เข็ม  ราคา 7,500 บาท
 • 4 เข็ม  ราคา 10,000 บาท

ไอพีดี 13 สายพันธุ์

 • 3 เข็ม  ราคา 9,000 บาท
 • 4 เข็ม  ราคา 12,000 บาท


ไอพีดี 15 สายพันธุ์

 • 3 เข็ม  ราคา 13,9000 บาท
 • 4 เข็ม  ราคา 17,900 บาท

วัคซีนป้องกันโรต้าไวรัส

 • 2 เข็ม  ราคา 2,650 บาท
 • 3 เข็ม  ราคา 3,000 บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ตั้งแต่ วันนี้ -30 มิถุนายน 2567
 2. ราคานี้รวมค่าวัคซีน ค่าอุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ไม่รวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลในการพบแพทย์แต่ละครั้ง
 3. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 5. แพ็กเกจซื้อแล้วไม่สามารถ เปลี่ยน หรือคืนเงิน ทุกกรณี
 6. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ศูนย์สุขภาพเด็ก

ชั้น 12A  โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333
หรือ https://www.medparkhospital.com/contact


La Baby Vaccine Package New Size Final กรมส่งเสริมสุขภาพ 02
 La Baby Vaccine Package New Size Final กรมส่งเสริมสุขภาพ 01


เผยแพร่เมื่อ: 12 ต.ค. 2020

แชร์