Aw โปรแกรมตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม 0

โปรแกรมตรวจสารโลหะหนักแคดเมียม

แคดเมียมสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้นานถึง 30 ปี ไม่สลายออกไปง่าย ๆ โดยจะไปสะสมอยู่ในตับและไต ทำให้เกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ส่งผลให้ท่อไตส่วนต้น ค่อย ๆ เสื่อมลง จนทำให้เกิดภาวะไตวายในที่สุด

แชร์

โปรแกรมตรวจสารโลหะหนักแคดเมียม

แคดเมียมสามารถอยู่ในร่างกายของเราได้นานถึง 30 ปี ไม่สลายออกไปง่าย ๆ โดยจะไปสะสมอยู่ในตับและไต ทำให้เกิดภาวะโปรตีนรั่วในปัสสาวะ ส่งผลให้ท่อไตส่วนต้น (Proximal tubule) ซึ่งทำหน้าที่ดูดของเสีย ค่อย ๆ เสื่อมลง จนทำให้เกิดภาวะไตวายในที่สุด 

โปรแกรมตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม I

ราคา 1,850 บาท (จาก 2,350 บาท)
รายละเอียดของแพ็กเกจ I
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารแคดเมียม Cadmium (Urine)

โปรแกรมตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม II

ราคา 3,300 บาท (จาก 4,235 บาท)
รายละเอียดของแพ็กเกจ II
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารแคดเมียม Cadmium (Urine)
 • การตรวจโปรตีนในปัสสาวะ
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ ( GGT Gamma GT)

โปรแกรมตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม III

ราคา 6,650 บาท (จาก 8,525 บาท)
รายละเอียดของแพ็กเกจ III
 • ตรวจสุขภาพทั่วไปโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)
 • ตรวจปัสสาวะเพื่อหาสารแคดเมียม Cadmium (Urine)
 • การตรวจโปรตีนในปัสสาวะ
 • ตรวจการทำงานของไต Creatinine
 • ตรวจการทำงานของตับ ( GGT Gamma GT)
 • ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับอ่อน (CA 19-9)
 • ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งตับ (AFP)
 • ตรวจปัจจัยเสี่ยงมะเร็งลำไส้, กระเพาะอาหาร (CEA)
 • ตรวจปัสสาวะโดยสมบูรณ์แบบ (Urine Examination)

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ รวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
 3. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 4. ราคาดังกล่าว สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 5. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญา
 6. ผลการตรวจใช้เวลา 7 วัน ทาง รพ. จะทำการนัดหมายเพื่อเข้ามารับฟังผลการตรวจจากแพทย์เฉพาะทางอีกครั้ง
 7. เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ
ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 8 
เคาน์เตอร์ B และ C (EAST Lift)
โทร. 02-090-3122
Aw โปรแกรมตรวจสารโลหะหนัก แคดเมียม 01 0

เผยแพร่เมื่อ: 12 เม.ย. 2024

แชร์