Banner Vaccine Dengue Package 2023

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่ (2 เข็ม)

วัคซีนป้องกันไวรัสไข้เลือดออก มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์

แชร์

วัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก 4 สายพันธุ์ ชนิดใหม่

ราคา 6,350 บาท

เชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีมีทั้งหมด 4 สายพันธุ์ การติดเชื้อไวรัสเดงกีชนิดหนึ่ง ร่างกายจะสร้างภูมิคุ้มกันต่อเชื้อชนิดที่ติดเท่านั้น  ดังนั้นเราจึงสามารถติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกเดงกีได้มากกว่า 1 ครั้ง

วัคซีนป้องกันไวรัสไข้เลือดออก มีประสิทธิภาพในการป้องกันไข้เลือดออกจากทุกสายพันธุ์ ได้  80.2% และป้องกันการนอนโรงพยาบาลได้  90.4%

คำแนะนำ

  • สามารถฉีดได้ตั้งแต่อายุ 4 – 60 ปี โดยไม่ต้องเจาะเลือดหาภูมิต้านทานก่อน
  • วัคซีนมีความปลอดภัย ผลข้างเคียงที่พบ เป็นเพียงผลข้างเคียงทั่วไป เช่น อาการปวดตรงตำแหน่งที่ฉีดวัคซีน ปวดหัว ปวดกล้ามเนื้อ โดยส่วนมากมักหายได้เอง ภายใน 1-3 วัน

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
  3. ราคาดังกล่าวใช้ได้ในผู้รับบริการ อายุ 15 ปีขึ้นไป
  4. ทางโรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
  5. แพ็กเกจที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
  6. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  7. ราคาดังกล่าวไม่ร่วมค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
  8. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ


ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 8 
เคาน์เตอร์ B และ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3122

Vaccine Dengue Package Showcard 2023 01

เผยแพร่เมื่อ: 19 ต.ค. 2023

แชร์