1 C D7 B A15 0 D74 4 F8 D Bf D2 3 F A075 D7 Ccae.jpg

แพ็กเกจกระบวนการแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) หรือการฝากไข่

กระบวนการแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) หรือการฝากไข่ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเย็นในการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์หญิง คือไข่ เพื่อสามารถนำมาใช้ปฏิสนธิกับตัวอสุจินอกร่างกาย

แชร์

กระบวนการแช่แข็งไข่ (Oocyte Freezing) หรือการฝากไข่ คือ กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ความเย็นในการเก็บรักษาเซลล์สืบพันธุ์หญิง คือไข่ เพื่อสามารถนำมาใช้ปฏิสนธิกับตัวอสุจินอกร่างกาย โดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ เช่น การทำ IVF/ ICSI ในช่วงเวลาที่พร้อมหรือช่วงเวลาที่เหมาะสม

Egg Freezing Package ( แพ็กเกจการแช่แข็งเก็บรักษาเซลล์ไข่)      

ราคา 160,000 บาท 

รายการที่รวมในแพ็กเกจ

 1. ค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมีบุตรยาก ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลตามจำนวนครั้งที่โรงพยาบาลกำหนด
 2. ค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการตรวจเลือดและระดับฮอร์โมน
 3. ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
 4. ค่าตรวจติดตามอัลตร้าซาวด์เพื่อดูฟองไข่
 5. ค่ายากระตุ้นไข่ไม่เกิน 3000 Unit
 6. ค่าเก็บไข่ (OPU)


   รายการที่ไม่รวมอยู่ในแพ็กเกจ

   • ค่าแช่แข็งไข่ 
   • ค่าบริการปรึกษา / ติดตามอาการและเจาะเลือดก่อนเข้าโปรแกรม

   เงื่อนไขการให้บริการ

   1. แพทย์จะเป็นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการใช้แพ็กเกจสำหรับผู้เข้ารับบริการแต่ละราย
   2. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบภาวะอื่นที่มีความผิดปกติ
   3. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
   4. ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
   5. แพ็กเกจนี้เมื่อจองสิทธิแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการ หรือขอคืนเงิน หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
   6. ราคานี้สามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566   สามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 20 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift) โทร. 02-090-3020

      

     คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก ชั้น 20
     เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)
     โทร. 02-090-3020


     Message Image 1680487837214

     เผยแพร่เมื่อ: 13 ก.พ. 2023

     แชร์