Artboard 21.jpg

แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก

โรคติดเชื้อที่มักแพร่ระบาดในเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี  เกิดขึ้นได้ตลอดปีและมักเกิดช่วงหน้าฝน หากมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรงได้

แชร์

โรคมือ เท้า ปาก เกิดจากเชื้อ Enterovirus 71 เป็นโรคติดเชื้อที่มักแพร่ระบาดในเด็ก ๆ โดยเฉพาะเด็กอายุน้อยกว่า 5 ปี  เกิดขึ้นได้ตลอดปีและมักเกิดช่วงหน้าฝน หากมีภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง อาจพบภาวะสมองอักเสบ กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ระบบไหลเวียนโลหิตล้มเหลว หรืออาจเสียชีวิตได้ มาเสริมภูมิคุ้มกันให้ลูกของคุณด้วยวัคซีนป้องกันโรคกันเถอะ


แพ็กเกจวัคซีนป้องกันโรคมือ เท้า ปาก
ชนิด EV71 (Enterovac)*
จำนวน 2 เข็ม  ราคา 7,200 บาท


เงื่อนไขในการใช้บริการ

  • ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567 สามารถใช้บริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2567
  • ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยเลื่อนการฉีดได้ไม่เกิน 1 เดือน หลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาและค่าเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
  • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  • ราคาดังกล่าวสงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้
  • เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ แนะนำให้นัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ ศูนย์กุมารเวช ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift) โทร. 02-090-3138          

*ไม่สามารถป้องกันโรค มือ เท้า ปาก จาก เชื้อไวรัสชนิดอื่นได้ เช่น Coxsackievirus A16, A6 เป็นต้น*


ศูนย์กุมารเวช

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138
เวลา 08:00 - 20:00 น.


220905 วัคซีน มือเท้าปาก Th 1

เผยแพร่เมื่อ: 27 ก.ย. 2022

แชร์