Artboard 9 1.jpg

แพ็กเกจดูแลดวงตาด้วยการนวด และทำความสะอาดเปลือกตา

ดูแลดวงตาของคุณด้วยการนวด และทำความสะอาดเปลือกตา คืนความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา แก้ปัญหาตาแห้งและต่อมไขมันอุดตัน

แชร์

Eyelid Spa (Eyelid Hygiene Treatment)

ดูแลดวงตาของคุณด้วยการนวด และทำความสะอาดเปลือกตา คืนความชุ่มชื้นให้แก่ดวงตา แก้ปัญหาตาแห้งและต่อมไขมันอุดตัน

 • แพ็กเกจ 4 ครั้ง ราคา 5,000 บาท
 • แพ็กเกจ 8 ครั้ง ราคา 9,000 บาท
โรคเปลือกตาอักเสบเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น การติดเชื้อแบคทีเรียที่เปลือกตา การอุดตันของต่อมไขมันที่เปลือกตา ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการระคายเคืองตา รู้สึกเหมือนมีผงในดวงตา มีขี้ตา ตาแดง หรือมีการมองเห็นแย่ลงได้

การประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตา (lid hygiene) ประกอบด้วย

1. การประคบอุ่นเปลือกตา
สวมแว่นตา (Blephasteam) ประคบอุ่นนานประมาณ 15 นาที แว่นตาจะปล่อยไอน้ำอุณหภูมิประมาณ 40 องศา เพื่อละลายไขมันที่อุดตันบริเวณรูเปิดของต่อมไขมันที่เปลือกตา


2. การนวดเปลือกตา
รีดไขมันออกจากเปลือกตาด้วยแท่งแก้วหรือไม้พันสำลี


3. การทำความสะอาดเปลือกตา
ฟอกทำความสะอาดเปลือกตาและขนตาด้วยโฟมสูตรทำความสะอาดรอบตวงตาโดยเฉพาะการประคบอุ่นทำความสะอาดเปลือกตาจะช่วยให้ผู้ป่วย

• สบายตามากขึ้น อาการตาแห้งดีขึ้น
• การทำงานของต่อมไขมันที่เปลือกตาดีขึ้น
• ขจัดคราบสกปรกและลดเชื้อโรคบริเวณเปลือกตา
• ชั้นน้ำตาและผิวดวงตาดีขึ้น
• การฝ่อของต่อมไขมันที่เปลือกตาลดลงเงื่อนไขการให้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567
 2. ผู้เข้ารับบริการจะต้องพบจักษุแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจประเมินก่อนการใช้แพ็กเกจ ในกรณีมีใบรับรองแพทย์หรือใบสั่งการรักษาจากแพทย์ สามารถเข้ารับการทำหัตถการได้ทันที
 3. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมจักษุแพทย์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจที่อาจเกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม
 4. ราคาดังกล่าวเป็นราคาค่าหัตถการ ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าบริการทางการพยาบาล
 5. แพ็กเกจไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่ต้องการทำการรักษาต่อจนครบตามจำนวนครั้งที่กำหนด 
  - แพ็กเกจ 4 ครั้ง สามารถใช้บริการได้ภายใน 4 เดือน
  - แพ็กเกจ 8 ครั้ง สามารถใช้บริการได้ภายใน 8 เดือน
 6. ราคาดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนหรือโอนถ่ายสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
 7. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 8. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นศูนย์จักษุ โรงพยาบาลเมดพาร์ค
ชั้น 12A เคาน์เตอร์ B
โทร. 02 090 3123

220803 Eyelid Spa 01


เผยแพร่เมื่อ: 18 เม.ย. 2023

แชร์