Aw ตรวจประเมินภาวะมีบุตรยาก.jpg

แพ็กเกจตรวจเพื่อประเมินภาวะมีบุตรยาก

แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะมีบุตรยาก

แชร์

ปัญหาที่คู่รักหลายคู่ต้องพบเจอคือ ‘ภาวะมีบุตรยาก’  สัญญาณที่บ่งบอกว่าคุณกำลังเจอกับภาวะมีบุตรยาก คือ การที่ฝ่ายหญิงยังไม่ตั้งครรภ์หลังจากพยายามมีบุตรโดยวิธีธรรมชาติมากกว่า 1 ปี หรือ 6 เดือน ในกรณีที่ฝ่ายหญิง อายุมากกว่า 35 ปี


แพ็กเกจตรวจสุขภาพเพื่อประเมินภาวะมีบุตรยาก 

  • สำหรับผู้ชาย ราคา  6,850  บาท 
  • สำหรับผู้หญิง ราคา  9,500  บาท 

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ราคานี้รวมค่าธรรมเนียมสูตินรีแพทย์เฉพาะทางด้านมีบุตรยาก ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  2. รวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
  3. ราคานี้ไม่รวมค่ายาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบภาวะอื่นที่มีความผิดปกติ
  4. ราคานี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  5. ราคานี้สงวนสิทธิ์เฉพาะชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  6. แพ็กเกจนี้ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการ หรือ ทอนเป็นเงินสดได้ทุกกรณี
  7. สามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566

เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ


คลินิกรักษาผู้มีบุตรยาก

ชั้น 20 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)
โทร. 02-090-3020  

เผยแพร่เมื่อ: 14 ก.พ. 2023

แชร์