B Baner Allergy Pack Adult 01.jpg

แพ็กเกจตรวจภูมิแพ้อาหารด้วยการเจาะเลือด

เจาะเลือดตรวจ Specific IgE ครอบคลุม 14 รายการ

แชร์

อาหารต่าง ๆ ที่เราทานเข้าไปล้วนส่งผลต่อสุขภาพ หากร่างกายของคน ๆ นั้น มีอาการแพ้ก็อาจเกิดอาการต่าง ๆ ตามมา เช่น มีผื่นแดง ผื่นคัน ลมพิษ สิวขึ้น ท้องร่วง ท้องผูก หอบหืด หรืออาจมีอาการรุนแรงถึงขั้นต้องเข้าโรงพยาบาล ดังนั้น ทดสอบการตรวจภูมิแพ้อาหารโดยการเจาะเลือด คือสิ่งสำคัญที่จะช่วยป้องกันและหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่แพ้ ร่วมถึงการเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมกับร่างกายและช่วยฟื้นฟูระบบภูมิคุ้มกันให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ


โปรแกรมตรวจภูมิแพ้อาหารด้วยการเจาะเลือด

ตรวจ Specific IgE ครอบคลุม 14 รายการ
ราคาพิเศษ  9,900  บาท (จากปกติ 13,900 บาท)


เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
  • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
  • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
  • สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  • สามารถตรวจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยไม่ต้องงดอาหารและยาภูมิแพ้
ศูนย์ภูมิแพ้

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)
โทร.02-090-3129


La Med Allergy Pack Adult 01 01

 

เผยแพร่เมื่อ: 18 ม.ค. 2021

แชร์