Aw วัคซีน 9 สายพันธ์ุ

แพ็กเกจวัคซีน HPV 9 สายพันธุ์ 3 เข็ม

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ ป้องกันการติดเชื้อไวรัสได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

แชร์

วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ (Human Papillomavirus 9-valent Vaccine) เป็นวัคซีนชนิดเชื้อตายที่พัฒนามาจากวัคซีนชนิด 4 สายพันธุ์ ใช้สำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV 9 สายพันธุ์ ได้แก่ สายพันธุ์ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 และ 58 ในผู้หญิงและผู้ชาย ที่มีอายุตั้งแต่ 9 ถึง 45 ปี วัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์ สามารถป้องกันการติดเชื้อไวรัส HPV ได้ครอบคลุมยิ่งขึ้นกว่าเดิม


แพ็กเกจวัคซีน HPV ชนิด 9 สายพันธุ์

  • แบบ 3 เข็ม (อายุ 15 ปีขึ้นไป)  ราคา 24,900 บาท
  • แบบ 2 เข็ม (อายุ 9-14 ปี)  ราคา 19,500 บาทเงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. สามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล (ตามจำนวนครั้งที่เข้ามาฉีด)
  3. ผู้รับบริการต้องฉีดวัคซีนให้ครบคอร์สภายในะยะเวลาที่กำหนด โดยเลื่อนการฉีดได้ ไม่เกิน 1 เดือนหลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย
  4. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  5. ทางโรงพยาบาลฯ จะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วยโดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
  6. แพ็กเกจที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3135
เวลา 8.00 – 20.00 น.

Aw วัคซีน 9 สายพันธ์ุ 01

เผยแพร่เมื่อ: 30 ก.ย. 2021

แชร์