230425 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มี

แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ในผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ปีละครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้วัคซีนยังช่วยลดความรุนแรงของโรคและโอกาสในการเกิดโรคแทรกช้อน

แชร์

วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ในผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

ผู้สูงอายุควรฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีละครั้ง เพื่อป้องกันการเกิดโรค นอกจากนี้วัคซีนยังช่วยลดความรุนแรงของโรคและโอกาสในการเกิดโรคแทรกช้อน  ขณะเดียวกันคนที่อายุต่ำกว่า 50 ปี แต่มีโรคประจำตัวหรือโรคเรื้อรัง เช่น โรคปอด โรคหัวใจ กลุ่มนี้ควรได้รับวัคซีนเป็นประจำทุกปีเช่นกัน รวมไปถึงผู้ที่ดูแลหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้สูงอายุ 1 เข็ม
ราคาพิเศษ  2,650 บาท

 

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. สามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
  3. ราคาดังกล่าวไม่ร่วมค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
  4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
  5. โรงพยาบาลจะทำการบริหารวัคซีนให้ผู้ป่วย โดยแพทย์หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายวัคซีนให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
  6. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  7. แพ็กเกจที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้

เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการ


ศูนย์อายุรกรรม

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ B และ C (EAST Lift)
โทร. 02-090-3122

230425 วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ในผู้ที่มี

 

เผยแพร่เมื่อ: 08 พ.ค. 2023

แชร์