Aw ตรวจสุขภาพวัยทอง

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสตรีวัยทอง

วัยหมดระดูหรือวัยทองเป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดกับสตรีทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่สตรีจะเข้าสู่วัยหมดระดูในช่วงอายุ 45-56 ปี (เฉลี่ย 50-51 ปี)

แชร์

แพ็กเกจตรวจสุขภาพสตรีวัยทอง

ราคา 19,999 บาท


วัยหมดระดูหรือวัยทองเป็นภาวะธรรมชาติที่เกิดกับสตรีทุกคนเมื่อมีอายุมากขึ้น โดยส่วนใหญ่สตรีจะเข้าสู่วัยหมดระดูในช่วงอายุ 45-56 ปี (เฉลี่ย 50-51 ปี) เราจะทราบว่าเราเข้าสู่วัยหมดระดูเมื่อไม่มีระดูมาเป็นเวลา 1 ปี โดยไม่มีพยาธิสภาพใด ๆ ที่เป็นสาเหตุของการขาดระดู ถึงแม้ว่าวัยหมดระดู จะเป็นธรรมชาติแต่ภาวะนี้ก็มีผลกระทบต่อสุขภาพและคุณภาพชีวิตของสตรีวัยนี้ ถ้าได้รับการดูแลที่ถูกต้องจะช่วยทำให้สตรีวัยนี้เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตที่ดี


รายละเอียดการตรวจ
 • ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ Thin Prep และตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง (HPV DNA) และตรวจอัลตร้าชาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ด้วยเครื่องดิจิตอลแมมโมแกรมและอัลตราชาวด์
 • ตรวจวิเคราะห์องค์ประกอบของร่างกายและความหนาแน่นของกระดูก
 • ตรวจความหนาแน่นของกระดูกสันหลังส่วนเอว และสะโพก เพื่อประเมินภาวะกระดูกพรุน

เงื่อนไขการให้บริการ

 1. สามารถซื้อได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2567
 2. ราคาดังกล่าวรวมค่าธรรมเนียมแพทย์ ค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาล
 3. ราคาดังกล่าวไม่ร่วมค่ารักษาอื่นๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
 4. ราคาดังกล่าวสามารถใช้ได้กับคนไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
 5. แพ็กเกจที่ซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 6. แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 7. เพื่อความสะดวกของผู้เข้ารับบริการ กรุณานัดหมายก่อนเข้ารับบริการได้ที่ คลินิกสูตินรีเวช
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่


คลินิกสูตินรีเวช 
ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
โทร 02-023-3333


Aw ตรวจสุขภาพวัยทอง 01

เผยแพร่เมื่อ: 27 ก.ย. 2023

แชร์