210607 แพ็กเกจรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 0

แพ็กเกจรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย

ภาวะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของบุตรหลานของท่าน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง

แชร์

ภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย คือภาวะที่เด็กมีการเข้าสู่วัยรุ่นเร็วกว่าปกติ

 • เพศหญิงอาจมีเต้านมก่อนอายุ 8 ปี หรือมีประจำเดือนก่อนอายุ 9 ปี
 • เพศชายอาจมีการขยายของอัณฑะ มีอวัยวะเพศใหญ่ขึ้นหรือมีขนหัวหน่าวก่อนอายุ 9 ปี

ถ้าเด็กมีภาวะดังกล่าวอาจจะส่งผลกระทบทั้งทางร่างกายและจิตใจได้ ผู้ปกครองจึงควรหมั่นสังเกตความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของบุตรหลานของท่าน ควรปรึกษาแพทย์เฉพาะทาง เมื่อสงสัยว่าบุตรหลานมีภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ให้เข้ารับการวินิจฉัยและได้รับการรักษาที่เหมาะสมโดยเร็ว เพื่อชะลอภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย ช่วยให้บุตรหลานของท่านมีการเจริญเติบโตสมวัย

 • Diphereline 3.75 mg.  3 เข็ม
  ราคา  32,000  บาท
  (ฉีดทุกเดือน)
 • Diphereline 11.25 mg.  2 เข็ม
  ราคา  45,000  บาท
  (ฉีดทุก 3 เดือน)เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาลและค่าบริการพยาบาลแล้ว (ตามจำนวนครั้งของการฉีดยา)
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าธรรมเนียมแพทย์ และค่ารักษาอื่น ๆ กรณีผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือภาวะแทรกซ้อน
 • แพ็กเกจดังกล่าวซื้อแล้วไม่สามารถเปลี่ยนมือได้
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
 • โรงพยาบาลจะทำการบริหารยาให้คนไข้โดยแพทย์ หรือพยาบาลวิชาชีพของโรงพยาบาลเมดพาร์คเท่านั้น โดยจะไม่จ่ายยาให้ผู้ป่วยไปบริหารเองที่บ้านหรือสถานพยาบาลอื่น
 • คนไข้ต้องฉีดยาให้ครบ course ภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยสามารถเลื่อนการฉีดได้ไม่เกิน 1 เดือน หลังวันนัดฉีดเข็มสุดท้าย
 • ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับคนไทยและซาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น

 

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138
ตั้งแต่เวลา 8.00 – 19.00

210607 แพ็กเกจรักษาภาวะเป็นหนุ่มสาวก่อนวัย 01 0


เผยแพร่เมื่อ: 13 มิ.ย. 2021

แชร์