Pre Marital Health Package Program Banner 1.jpg

แพ็กเกจตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์

แชร์

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานหรือก่อนมีบุตร เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ทั้งตัวพ่อแม่และทารกในครรภ์ให้รับมือได้ทันท่วงที

โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

  • สำหรับผู้ชาย 8 รายการ  ราคา 5,000 บาท
  • สำหรับผู้หญิง 9 รายการ  ราคา 5,600 บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ:

  • ใช้บริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
  • ราคาดังกล่าวรวมค่าสูตินรีแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
  • ราคานี้รวมค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
  • ราคานี้ไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบว่าความผิดปกติ
  • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  • ราคานี้ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333
หรือ https://www.medparkhospital.com/contactLa Obgy Prewedding Program 01 01 La Obgy Prewedding Program 01 02

เผยแพร่เมื่อ: 05 พ.ย. 2020

แชร์