B Baner Allergy Pack 02.jpg

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

แชร์

รายการทดสอบภูมิแพ้ (สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่)  ราคา 1,950 บาท

 • สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens)  8 ชนิด
 1.  Mite mixed (Allertech) ไรฝุ่น
 2.  Para grass หญ้าขน
 3.  Johnsongrass หญ้าพง
 4.  Cat แมว
 5.  Dog สุนัข
 6.  American cockroach แมลงสาบ
 7.  Cladosporium สปอร์ของเชื้อรา
 8.  Acacia เกสรของดอกต้นกระถินณรงค์
 • สารก่อภูมิแพ้ประเภทอาหาร (Food Allergens)  8 ชนิด
 1.  Cow's milk นมวัว
 2.  Egg white ไข่ขาว
 3.  Egg yolk ไข่แดง
 4.  Soybean ถั่วเหลือง
 5.  Shrimp กุ้ง
 6.  Oyster หอยนางรม
 7.  Clam หอยกาบ
 8.  Tuna ปลาทูน่า


เงื่อนไขการใช้บริการ:

 1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 31 ธันวาคม 2566
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
 3. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
 4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้
 5. สามารถทำการทดสอบได้ในผู้ใหญ่และเด็กที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ (เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป)
 6. ผู้ป่วยต้องงดยาแก้แพ้ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการทดสอบและไม่มีผื่นในวันที่จะทำการทดสอบ
 7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
โทร. 02-090-3138
ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.


La Med Allergy Pack 02 02

เผยแพร่เมื่อ: 15 ต.ค. 2020

แชร์