La Med Allergy Pack 02 0

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้

แพ็กเกจทดสอบภูมิแพ้ สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่

แชร์

รายการทดสอบภูมิแพ้ (สำหรับเด็กอายุ 1 ปีขึ้นไป และผู้ใหญ่)  ราคา 1,190 บาท

สารก่อภูมิแพ้ในอากาศ (Aeroallergens)  8 ชนิด

 1.  Mite mixed (Allertech) ไรฝุ่น
 2.  Para grass หญ้าขน
 3.  Johnsongrass หญ้าพง
 4.  Cat แมว
 5.  Dog สุนัข
 6.  American cockroach แมลงสาบ
 7.  Cladosporium สปอร์ของเชื้อรา
 8.  Acacia เกสรของดอกต้นกระถินณรงค์


  เงื่อนไขการใช้บริการ:

  1. ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 มิถุนายน 2567
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์
  3. ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาลและค่าบริการโรงพยาบาล
  4. สามารถใช้ได้ในโปรแกรมที่ระบุเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหรือร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆได้ และไม่สามารถใช้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับบริษัทประกันหรือ บริษัทคู่สัญญาได้
  5. สามารถทำการทดสอบได้ในผู้ใหญ่และเด็กที่ให้ความร่วมมือในการทดสอบ (เด็กอายุอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป)
  6. ผู้ป่วยต้องงดยาแก้แพ้ อย่างน้อย 7 วัน ก่อนทำการทดสอบและไม่มีผื่นในวันที่จะทำการทดสอบ
  7. ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

  * สำหรับการทดสอบสารก่อภูมิแพ้จากอาหาร ขณะนี้ทดสอบได้บางชนิดของอาหาร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่ของศูนย์สุขภาพเด็ก

  ศูนย์สุขภาพและโรคเฉพาะทางเด็ก

  ชั้น 12A เคาน์เตอร์ C และ D (WEST Lift)
  โทร. 02-090-3138
  ตั้งแต่เวลา 8:00 - 19:00 น.

  La Med Allergy Pack 02 01 0

  La Med Allergy Pack 02 02 0

  เผยแพร่เมื่อ: 15 ต.ค. 2020

  แชร์