Banner Website 02.jpg

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

เพราะการตรวจคัดกรองดีกว่าการรักษา

แชร์
ใครบ้างที่สมควรได้รับการตรวจ ?
 • สตรีทุกคน ที่อายุ ตั้งแต่ 21 ปี ขึ้นไป
 • กรณีอายุ 25 ปี ขึ้นไป แนะนำตรวจ HPV DNA ร่วมด้วย
 • ผู้หญิงที่เคยมีเพศสัมพันธ์แล้ว

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • ควรนัดตรวจช่วงที่ไม่มีประจำเดือน
 • ห้ามสวนล้างช่องคลอดก่อนการตรวจ
 • ห้ามใช้ยาเหน็บช่องคลอด ครีม หรือยาฆ่าเชื้ออสุจิในช่องคลอดก่อนการตรวจ 48 ชั่วโมง

แพ็กเกจตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ThinPrep Pap Test  ราคา 2,700 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ThinPrep และตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง (HPV DNA)  ราคา 3,700 บาท
 • การตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ThinPrep และตรวจอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)  ราคา 5,300 บาท
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแบบ ThinPrep และตรวจหาเชื้อเอชพีวีสายพันธุ์ก่อมะเร็ง (HPV DNA) และตรวจอัลตร้าชาวด์ทางช่องคลอด (Transvaginal Ultrasound)  ราคา 6,300 บาท

เงื่อนไขการให้บริการ
 1.  ราคาดังกล่าวสามารถซื้อได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 ธันวาคม 2566
 2.  ราคาดังกล่าวรวมค่าสูตินรีแพทย์ ค่าเวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ
 3.  ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 4.  ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายา และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม หากพบความผิดปกติ
 5.  ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอื่น ๆ ได้อีก
 6.  ราคาดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น

คลินิกสูตินรีเวช

ชั้น 7 เคาน์เตอร์ D โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 8.00 – 20.00 น.
Call Center: 02-023-3333
หรือ https://www.medparkhospital.com/contact


เผยแพร่เมื่อ: 26 ต.ค. 2020

แชร์