ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ชั้น 6 เคาน์เตอร์ A (WEST Lift)

โทร. 02-090-3079

8:00 am.- 8:00 pm.

ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์

ศูนย์เวชศาสตร์นิวเคลียร์ โรงพยาบาลเมดพาร์ค ให้บริการทั้งด้านวินิจฉัยและรักษาโรค โดยใช้สารเภสัชรังสีชนิด ต่าง ๆ ตามความเหมาะกับอวัยวะที่ต้องการตรวจ

 • ด้านวินิจฉัยโรค จะเป็นการถ่ายภาพทางรังสีของอวัยวะต่างๆ โดยการใช้สารเภสัชรังสี (Radiopharmaceutical) โดยใช้ในปริมาณเล็กน้อยและไม่ตกค้างในร่างกาย เช่น การตรวจดูการทำงานของไต ตรวจหามะเร็ง การแพร่กระจายของมะเร็ง
 • ด้านการรักษา สามารถใช้สารเภสัชรังสีรักษาโรคมะเร็งบางชนิดได้ เช่น มะเร็งไทรอยด์ มะเร็งตับบางชนิด และยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดที่กระดูกจากการกระจายของโรคมะเร็งบางชนิดได้

บริการตรวจวินิจฉัย

 • สเปคซีที ( Single-Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography;SPECT/CT)
  เป็นการถ่ายภาพรังสีแกมม่าที่เปล่งออกมาจากสารเภสัชรังสีร่วมกับการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ( Computed Tomography;CT) สารเภสัชรังสีจะเลือกตามความเหมาะสมกับอวัยวะที่ต้องการตรวจ โดยใช้ปริมาณรังสีเพียงเล็กน้อยตามอายุและน้ำหนักตัวและไม่ตกค้างในร่างกาย
  • การถ่ายภาพรังสีกระดูก (Bone scan) จะใช้สารเภสัชรังสี 99mTc-MDP ฉีดเข้าร่างกายเพื่อดูความผิดปกติของกระดูก เช่นการกระจายของมะเร็งมายังกระดูก (Bone metastasis) การอักเสบของกระดูก การเจริญเติบโตของขากรรไกร (Mandible growth) เป็นต้น
  • การถ่ายภาพรังสีของไต (Renal scan) จะใช้สารเภสัชรังสี 99mTc-MAG3 หรือ 99mTc-DTPA ฉีดเข้าร่างกายเพื่อดูการทำงานของไต โดยสามารถบอกเปอร์เซ็นต์การทำงานของไตแต่ละข้างได้ การอุดตันของไต หรือการทำงานของไตหลังการผ่าตัดเปลี่ยนไต
  • การถ่ายภาพรังสีของหัวใจ (Cardiac scan) จะใช้สารเภสัชรังสี 99mTc-MIBI หรือ 201Tl chloride ฉีดเข้าร่างกายเพื่อดูการทำงานของหัวใจห้องล่างซ้าย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด เป็นต้น
 • เครื่องเพทซีที (Positron Emission Tomography/Computed Tomography;PET/CT)
  เป็นการถ่ายภาพรังสีโพซิตรอนที่เปล่งออกมาจากสารเภสัชรังสีร่วมกับการถ่ายภาพด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (Computed Tomography;CT) โดยสามารถดูความผิดปกติของอวัยวะได้ถึงระดับโมเลกุล สารเภสัชรังสีจะเลือกตามความเหมาะสมกับอวัยวะที่ต้องการตรวจ โดยใช้ปริมาณรังสีเพียงเล็กน้อยตามอายุและน้ำหนักตัวและไม่ตกค้างในร่างกาย
  • การตรวจหามะเร็งต้วยสารเภสัชรังสี 18F-FDG สามารถตรวจวินิจฉัยมะเร็งได้หลายชนิด การแพร่ของมะเร็ง ประเมินผลการรักษามะเร็ง นอกจากนี้ยังสามารถตรวจวินิจฉัยการติดเชื้อ ( Infection ) หรือหาสาเหตุการมีไข้สูง (Unknow fever origin)
  • การตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากด้วยสารเภสัชรังสี 68Ga-PSMA เป็นการตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความแม่นยำสูง และยังสามารถใช้ประเมินและติดตามการรักษาได้
  • การตรวจวินิจฉัยภาวะการทำงานผิดปกติของสมอง เช่น ภาวะ Alzheimer Parkinson epilepsy เป็นต้น โดยใช้สารเภสัชรังสี 18F-FDG หรือ 18F-FDOPA

การรักษา

สารเภสัชรังสีนอกจะสามารถใช้วินิจฉัยโรคได้แล้วยังสามารถรักษาโรคมะเร็งบางชนิดได้และยังสามารถบรรเทาอาการเจ็บปวดจากโรคมะเร็งบางชนิดได้

 • การใช้สารเภสัชรังสีไอโอดีน 131 (131I) รักษามะเร็งไทรอยด์และภาวะไทรอยด์ทำงานสูง( Hyperthyroid) หรือภาวะไทรอยด์เป็นพิษ (Thyrotoxicosis)
 • การใช้สารเภสัชรังสี 153 Sm เพื่อบรรเทาอาการเจ็บกระดูกเนื่องมาจากการกระจายตัวของมะเร็งมาที่กระดูก ช่วยทำให้ผู้ป่วยมีชีวิตอยู่ได้นานขึ้น

เครื่องมือตรวจพิเศษ / เทคโนโลยี

 • เครื่องเพทซีที (Positron Emission Tomography/Computed Tomography; PET/CT)
 • สเปคซีที ( Single-Photon Emission Computed Tomography/Computed Tomography; SPECT/CT)

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

  รศ.พญ. คนึงนิจ กิ่งเพชร

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  Nuclear Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ธิติพร จิรนันทนากร

  พญ. ธิติพร จิรนันทนากร

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  รังสีวิทยา, รังสีวินิจฉัย, รังสีวิทยาโรคมะเร็ง
 • Link to doctor
  นพ. คานัน สุขพระคุณ

  นพ. คานัน สุขพระคุณ

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  Nuclear Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

  ผศ.พญ. นิทรา ปิยะวิเศษพัฒน์

  • รังสีวินิจฉัย
  • รังสีวินิจฉัย ภาพวินิจฉัยขั้นสูง
  Thoracic Imaging
 • Link to doctor
  นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

  นพ. ธวัชชัย ชัยวัฒนรัตน์

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  Nuclear Medicine
 • Link to doctor
  ศ.พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

  ศ.พญ. สุภัทรพร เทพมงคล

  • เวชศาสตร์นิวเคลียร์
  Nuclear Medicine