ศูนย์เวชศาสตร์โรคจากการหลับ

ชั้น 8 เคาน์เตอร์ C (EAST Lift)

โทร. 02-090-3129

8:00 - 20:00 น.

ศูนย์เวชศาสตร์โรคจากการหลับ โรงพยาบาลเมดพาร์ด พร้อมให้บริการวินิจฉัย ให้คำปรึกษา บำบัด และรักษาโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความผิดปกติในการนอนหลับ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอาการที่มักเกิดขึ้นในยามกลางคืน เช่น อาการนอนไม่หลับ  ภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ โรคพฤติกรรมผิดปกติขณะนอนหลับ โรคลมชัก หรือกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในยามกลางวันเช่น โรคลมหลับ อาการง่วงผิดปกติในตอนกลางวัน เป็นต้น 
เพราะพฤติกรรมต่าง ๆ ในตอนกลางวัน ส่งผลต่อการนอนหลับในตอนกลางคืน และพฤติกรรมจากการนอนหลับในตอนกลางคืนก็ส่งผลต่อการใช้ชีวิตในตอนกลางวันเช่นกัน การนอนหลับที่ไม่มีคุณภาพนั้นจะส่งผลกระทบต่อการทำงาน และสุขภาพโดยรวมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทรงจำที่แย่ลง ปัญหาความดันโลหิต ปัญหาเกี่ยวกับเส้นเลือดหัวใจ เส้นเลือดในสมองตีบตัน หัวใจเต้นผิดจังหวะ การเป็นโรคซึมเศร้า ซึ่งปัญหาสุขภาพมากมายเหล่านี้สามารถส่งผลเสียร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้

ศูนย์เวชศาสตร์โรคจากการหลับโรงพยาบาลเมดพาร์ค จึงใส่ใจในการตรวจวินิจฉัยโรคเกี่ยวกับการนอนหลับอย่างละเอียด และรักษาทุกปัญหาสุขภาพที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับแบบองค์รวม นำการตรวจวินิจฉัยและทำการรักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ ร่วมกับแพทย์สาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และบุคลากรทางการแพทย์ที่มีประสบการณ์สูง เพื่อมอบการรักษาที่มีคุณภาพ ให้ข้อมูลประกอบการรักษา รวมถึงคำแนะนำในการดูแลตัวเองหลังการรักษาอย่างละเอียด

ทำไมต้องศูนย์เวชศาสตร์โรคจากการหลับที่เมดพาร์ค

 • รักษาโดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางด้านเวชศาสตร์การนอนหลับ ที่ได้รับประกาศนียบัตรอเมริกันบอร์ด
 • ดูแลการตรวจการนอนหลับโดยเจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับที่ได้ใบรับรอง The Registered Polysomnographic Technologist (RPSGT) จากอเมริกา และสมาคมโรคการนอนหลับแห่งประเทศไทย พร้อมให้บริการและดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทีมแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมวินิจฉัย และทำการรักษาแบบองค์รวม เพื่อแก้ไขปัญหาโรคจากการนอนหลับในทุกมิติไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่อาการนอนไม่หลับอย่างเดียวเท่านั้น
 • มีความเพียบพร้อมในการตรวจคุณภาพการนอนหลับอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการตรวจคลื่นสมอง คลื่นหัวใจ ตรวจค่าออกซิเจนในร่างกาย อัตราและความลึกของการหายใจ รวมถึงการสังเกตการเคลื่อนไหวของร่างกายขณะนอนหลับ 
 • ตรวจรักษาอย่างต่อเนื่อง เพราะโรคเกี่ยวกับการนอนมักเป็นโรคเรื้อรัง โปรแกรมการรักษาจึงไม่ได้มีเพียงแค่การตรวจวินิจฉัยตอนกลางคืน แต่ยังมีการตรวจวินิจฉัยในตอนกลางวันด้วย
 • ให้ความสำคัญกับการใช้เครื่อง CPAP (เครื่องอัดอากาศแรงดันบวก) ของผู้เข้ารับการรักษา ไม่เพียงแค่สอนให้ใช้เป็น แต่ต้องสามารถใช้อย่างต่อเนื่องได้ตั้งแต่วันที่อยู่โรงพยาบาล จนถึงวันที่ออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว เพื่อการรักษาที่ต่อเนื่อง มีประสิทธิภาพ
 • ห้องตรวจการนอนหลับที่มาพร้อมบรรยากาศผ่อนคลาย ให้ผู้เข้ารับการตรวจคุณภาพการนอน เหมือนได้มาพักผ่อนมากกว่ารับการรักษา มีห้องน้ำ และสิ่งอำนวยความสะดวกเสมือนพักผ่อนที่บ้าน และมีเจ้าหน้าที่พร้อมให้การดูแลตลอด 24 ชั่วโมง
 • มีทันตอุปกรณ์ลดการนอนกรน และหยุดหายใจขณะหลับ (OPTISLEEP) ทันตอุปกรณ์เฉพาะบุคคล ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการออกแบบ และผลิตชิ้นงานในประเทศเยอรมัน วัสดุบางใส แข็งแรง ใส่สบาย เพิ่มคุณภาพในการนอนหลับ เพื่อลดอาการนอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะนอนหลับ

โรคและภาวะผิดปกติ

 • การนอนกัดฟัน Bruxism
 • ความผิดปกติด้านการหายใจที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ
 • ตะคริวที่ขาเวลากลางคืน
 • ภาวะกรีดร้องขณะนอนหลับ
 • ภาวะการหยุดหายใจขณะนอนหลับ
 • ภาวะความผิดปกติด้านการนอนที่เกิดจากการทำงานนอกเวลาปกติ
 • ภาวะง่วงนอนในเวลาที่ช้าผิดปกติ
 • ภาวะง่วงนอนเร็วผิดปกติ
 • ภาวะเจ็ทแล็ก
 • ภาวะนอนกรน
 • ภาวะนอนละเมอ
 • ภาวะนอนละเมอในช่วง REM
 • ภาวะนอนละเมอพูด
 • ภาวะผิดปกติด้านการนอนหลับ
 • ภาวะฝันร้ายผิดปกติ
 • ภาวะลมชักขณะหลับ
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากความผิดปกติของสมองส่วนกลาง
 • ภาวะหยุดหายใจขณะหลับประเภทผสม
 • โรคการนอนไม่หลับจากวงจรหลับตื่น 24 ชั่วโมงผิดปกติ
 • โรคง่วงมากผิดปกติในเวลากลางวัน
 • โรคทางระบบประสาท MSA
 • โรคนอนไม่หลับ
 • โรคภาวะขากระตุกขณะหลับ
 • โรคลมหลับ
 • โรคอ้วนจนหายใจติดขัด
 • อาการกระตุกเมื่อเริ่มหลับ
 • อาการขาอยู่ไม่สุข
 • อาการนอนไม่พอ
 • อาการนอนละเมอเดิน
 • อาการปวดปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน

บริการตรวจวินิจฉัยและหัตถการ

 • การตรวจการตื่นตัว
 • การตรวจการนอนหลับด้วย Actigraphy Watch
 • การตรวจการนอนหลับโดยรวม
 • การตรวจการนอนหลับที่บ้านผู้ป่วย
 •  การตรวจวัดออกซิเจนทั้งคืนขณะนอนหลับ
 • การตรวจวิเคราะห์ความง่วงนอนผิดปกติ
 • การบำบัดด้วยอากาศแรงดันบวก
 • การประเมินเพื่อบำบัดอาการกระตุกด้วยการกระตุ้นเส้นประสาทช่วยการหายใจขณะนอนหลับ

ความชำนาญพิเศษ

การรักษาโรคนอนไม่หลับแบบบูรณาการ

 • ดูแล ให้บริการ และทำการตรวจวินิจฉัยทุกภาวะผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับการนอนหลับ ทั้งกลุ่มอาการที่เกิดตอนกลางคืน และกลุ่มอาการที่เกิดในตอนกลางวัน
 • ทำการรักษาแบบองค์รวม ร่วมกับทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความชำนาญด้านเวชศาสตร์การนอนหลับโดยเฉพาะ เช่นจิตแพทย์ กุมารแพทย์ เจ้าหน้าที่ตรวจการนอนหลับ เป็นต้น
 • ให้คำแนะนำ และข้อมูลในการดูแลตัวเองหลังการรักษาอย่างละเอียด เพราะโรคเกี่ยวกับการนอนเป็นโรคเรื้อรังที่ต้องทำการรักษาเป็นระยะเวลานาน

เผยแพร่เมื่อ: 03 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  นพ. วรการ วิไลชนม์

  นพ. วรการ วิไลชนม์

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์ภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ
  • อายุรศาสตร์เวชบำบัดวิกฤต
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, กลุ่มอาการหายใจลำบากเฉียบพลัน, โรคหอบหืดและไอเรื้อรัง, เครื่องช่วยหายใจ, วัณโรค
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  ผศ.นพ. จิรยศ จินตนาดิลก

  • อายุรศาสตร์
  • เวชศาสตร์การนอนหลับ
  • เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
  • อายุรศาสตร์โรคปอด
  เวชศาสตร์การนอนหลับ, อายุรศาสตร์โรคปอด, อายุรกรรมผู้สูงอายุ, อายุรกรรมทั่วไป