Follow Us

โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี

รายละเอียดราคาโปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี รายการตรวจสุขภาพสำหรับทุกช่วงอายุ ออกแบบเฉพาะบุคคล มีความเป็นส่วนตัว พร้อมนัดหมายได้ที่นี่

สุขภาพดีไม่มีขาย แต่สามารถสร้างขึ้นได้ด้วยตัวคุณเอง ควรหมั่นตรวจเช็คสุขภาพอย่างเป็นประจำ เพื่อรับรู้แนวโน้มสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตและช่วยส่งเสริมให้มีสุขภาพที่ดีต่อไปได้อีกด้วย 


โปรแกรมตรวจสุขภาพ สำหรับทุกช่วงอายุ ทุกเพศทุกวัย

Basic Checkup Program

 • สำหรับผู้ชายและผู้หญิง  ราคา 4,200 บาท


Vital Checkup Program
เหมาะสำหรับอายุ 30 ปี

 • สำหรับผู้ชายและผู้หญิง  ราคา 5,800 บาท


Executive Checkup Program
เหมาะสำหรับอายุ 30-40 ปี

 • สำหรับผู้ชาย  22 รายการ  ราคา 12,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 22 รายการ  ราคา 12,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง 24 รายการ (รวม Thin Prep + HPV) ราคา 15,000 บาท


Comprehensive Checkup Program
เหมาะสำหรับอายุ 40-50 ปี

 • สำหรับผู้ชาย 33 รายการ (ไม่รวม EST)  ราคา 19,000 บาท
 • สำหรับผู้ชาย 34 รายการ  (รวม EST) ราคา 22,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 33 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 20,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 34 รายการ (รวม EST) ราคา 23,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 36 รายการ (ไม่รวม EST แต่รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram) ราคา 26,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 37 รายการ (รวม EST + Thin Prep + HPV + Digital Mammogram) ราคา 29,500 บาท


Platinum Checkup Program เหมาะสำหรับอายุ 50 ปีขึ้นไป

 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 37 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 23,500 บาท
 • สำหรับผู้ชาย รายการตรวจ 38 รายการ (รวม EST) ราคา 27,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 37 รายการ (ไม่รวม EST) ราคา 24,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 38 รายการ (รวม EST) ราคา 28,000 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 40 รายการ (ไม่รวม EST แต่รวม Thin Prep + HPV + Digital Mammogram) ราคา 30,500 บาท
 • สำหรับผู้หญิง รายการตรวจ 41 รายการ (รวม EST + Thin Prep + HPV + Digital Mammogram) ราคา 34,000 บาทเงื่อนไขการใช้บริการ:

 • โปรแกรมดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 30 มิถุนายน 2565
 • ผู้มาตรวจควรงดน้ำงดอาหารอย่างน้อย 8 – 12 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารักษาอื่นๆ หากผู้ป่วยมีโรคประจำตัวหรือโรคแทรกซ้อน
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้นคําแนะนําสําหรับการตรวจสุขภาพ คลิกศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 7 เคาน์เตอร์ C โรงพยาบาลเมดพาร์ค
เวลาให้บริการ: 7.00 – 16.00 น.
สอบถามเพิ่มเติมหรือทำนัดตรวจ ได้ที่ Call Center: 02-023-3333