Follow Us

ขอเชิญชวนเข้าร่วมบริจาคโลหิต

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ เนื่องจากขณะนี้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทยขาดแคลนเลือดจำนวนมาก จากสถานการณ์โควิดระบาดส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลง ไม่มีโลหิตเพียงพอในการรักษาและผ่าตัดผู้ป่วย
โรงพยาบาลจัดบริจาคโลหิต ในวันพฤหัสบดี ที่ 14 ตุลาคม 2564
เวลา 9:00 – 14:00 น. ห้องประชุม Forum ชั้น M

คุณสมบัติและขั้นตอนการเตรียมตัวก่อนบริจาคโลหิต

 • นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ
 • สุขภาพพร้อมสมบูรณ์ทุกประการ
 • งดอาหารที่มีไขมันสูง
 • ไม่อยู่ระหว่างทานยารักษาโรคบางอย่าง
 • ดื่มน้ำ 3 – 4 แก้ว ก่อนบริจาค 30 นาที (ประมาณ 400-500 ซีซี)
 • งดสูบบุหรี่ก่อนและหลังบริจาค 1 ชั่วโมง
 • งดเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ก่อนบริจาค 24 ชั่วโมง
 • งดบริจาคโลหิต เมื่อเป็นหวัด น้ำหนักลดลงหรือเจ็บป่วย
การบริจาคโลหิตก่อนและหลังฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19
 • บริจาคก่อนฉีดวัคซีน เมื่อบริจาคโลหิตแล้วไม่มีอาการอ่อนเพลีย สามารถฉีดวัคซีนได้ในวันถัดไป
  * ไม่ควรบริจาคโลหิตวันเดียวกับวันที่ฉีดวัคซีน
 • บริจาคหลังฉีดวัคซีน
  • กรณีได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ที่ได้รับการรับรองจาก อย.แล้ว ควรเว้น 7 วัน หลังฉีดแล้วจึงบริจาคโลหิต
  • กรณีมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน รอให้หายดีก่อน ควรเว้น 7 – 14 วัน ตามความรุนแรงของอาการแล้วจึงบริจาคโลหิต

ข้อมูลจาก: ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย