Follow Us

เมดพาร์คจัดสัมมนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ที่ประเทศบังกลาเทศ

โรงพยาบาลเมดพาร์คได้มีโอกาสเดินทางไปจัดสัมมนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ที่เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย MedPark Hospital Introduction Ceramony & Medical Campaignเมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา โรงพยาบาลเมดพาร์คได้มีโอกาสเดินทางไปจัดสัมมนาด้านสุขภาพและการแพทย์ ที่เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ และเข้าพบเอกอัครราชทูตไทย ประจำบังกลาเทศ Mrs.Makawadee Sumitmor การมาเยือนครั้งนี้นำโดย นพ.มัยธัช สามเสน ประธานเจ้าหน้าที่ด้านปฏิบัติการและเลขานุการ และแพทย์อีก 2 ท่าน คือ นพ.สิริพงศ์ รัตนไชย แพทย์ผู้ชำนาญการด้านโรคกระดูกและข้อ และ นพ.ชาติ วานิชสวัสดิ์ แพทย์ผู้ชำนาญการด้านการสวนหัวใจและหลอดเลือด สัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องโรคกระดูกและโรคหัวใจ นอกจากนี้ ยังให้คำปรึกษาฟรีด้านสุขภาพแก่คนไข้ชาวบังกลาเทศอีกเช่นกัน

ถึงเป็นการเปิดตัวโรงพยาบาลฯ
อย่างเป็นทางการแก่ชาวบังกลาเทศ ซึ่งในอนาคตอาจมีการแลกเปลี่ยนทางการแพทย์และเทคโนโลยี เพื่อการพัฒนาของทั้งสองประเทศ โดยงานสัมมนานี้ได้จัดขึ้น ณ Doreen Hotel เมืองธากา ประเทศบังกลาเทศ