IVF กับ ICSI แตกต่างกันอย่างไร

IVF กับ ICSI แตกต่างกันอย่างไร

IVF กับ ICSI แตกต่างกันที่วิธีปฎิสนธิของไข่และอสุจิ การทำ IVF และการทำ ICSI ต้องมีการเก็บไข่และอสุจิ การควบคุมการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นในจานทดลอง และตัวอ่อนจะถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เลี้ยงเป็นเวลา 3-5 วัน

แชร์

IVF กับ ICSI แตกต่างกันอย่างไร

IVF คืออะไร

IVF หรือ In Vitro Fertilization หรือที่เรียกกันว่าการทําเด็กหลอดแก้ว คือเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology: ART) เป็นการนำอสุจิและไข่ออกมาทำการปฏิสนธิในห้องแล็บ โดยนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะนำอสุจิหลาย ๆ ตัวและไข่หนึ่งฟองมาใส่ไว้ในจานทดลองและปล่อยให้อสุจิว่ายแข่งกันไปเจาะไข่คล้ายวิธีตามธรรมชาติ ซึ่งการปฏิสนธิมักเกิดขึ้นภายในหนึ่งคืน จากนั้นตัวอ่อนจะถูกเก็บไว้ในตู้เลี้ยงเป็นเวลา 3 - 5 วัน โดยตัวอ่อนที่คุณภาพดีที่สุดจะถูกเลือกและย้ายกลับเข้าไปในมดลูก

Ivf Banner 2

ICSI คืออะไร

ICSI หรือ Intra-Cytoplasmic Sperm Injection ที่เรียกกันทั่วไปว่าการทำอิ๊กซี่ คือการฉีดตัวอสุจิเข้าไปในไข่ แทนการปล่อยให้อสุจิเจาะเข้าไปในไข่เองตามธรรมชาติ เป็นวิธีการทำเด็กหลอดแก้ว (IVF) วิธีหนึ่ง และเป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุในเพศชาย

Icsi Banner 2

การทํา IVF และ ICSI เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

ในการทำ IVF และการทำ ICSI ต้องมีการเก็บไข่และอสุจิ การควบคุมการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นในจานทดลอง และตัวอ่อนจะถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เลี้ยงเป็นเวลา 3-5 วัน จากนั้นตัวอ่อนจึงจะถูกย้ายเข้าไปในมดลูกเพื่อฝังตัวและเกิดการตั้งครรภ์ ความแตกต่างอยู่ตรงที่การทำ IVF อสุจิจะเจาะเข้าไปในไข่เอง ส่วนการทำ ICSI นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการเลี้ยงตัวอ่อนจะฉีดอสุจิเข้าไปในไข่โดยตรง

การทำ ICSI ดีอย่างไร

การทำ ICSI เป็นการรักษาภาวะมีบุตรยากจากสาเหตุในเพศชาย มักทำเมื่ออสุจิมีปัญหาไม่สามารถเจาะและปฏิสนธิกับไข่ เนื่องจากปัจจัยดังต่อไปนี้

 • มีจำนวนอสุจิน้อย
 • ไม่พบอสุจิในน้ำเชื้อแต่เก็บเชื้ออสุจิจากหลอดเก็บอสุจิหรืออัณฑะได้
 • อสุจิมีความผิดปกติ เช่น รูปร่างผิดปกติหรือเคลื่อนตัวได้ไม่ดี ในอัตราที่สูง
 • มีภูมิคุ้มกันต้านอสุจิสูง

ในผู้ที่ใช้ไข่หรือตัวอสุจิแช่แข็ง หรือไข่ที่ใช้มาจากผู้มีอายุมากกว่า 35 ปี หรือมีอัตราการปฏิสนธิต่ำจากการปฏิสนธิด้วยเด็กหลอดแก้ววิธีดั้งเดิม แพทย์อาจแนะนำให้ทำ ICSI เช่นกัน 60 % ของการทำ IVF มักทำ ICSI ร่วมด้วย ซึ่งอัตราการประสบความสำเร็จของการทำ ICSI อยู่ที่ราว 50% - 80%


หลากหลายครอบครัวที่สำเร็จ เริ่มต้นจากการพูดคุย

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 18 ก.ค. 2023

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  ผศ.พญ. พรทิพย์ สิรยาภิวัฒน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopic Surgery
 • Link to doctor
  พญ. นลินา ออประยูร

  พญ. นลินา ออประยูร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
 • Link to doctor
  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  พญ. พิมพกา ชวนะเวสน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • สตรีวัยหมดประจำเดือน
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Infertility, Menopause, Fertility Preservation, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  นพ. พันธ์กวี ตันติวิริยพันธุ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  นพ. วิวรรธน์ ชินพิลาศ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  พญ. ชญานิศ อภิรักษ์วิริยะ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  MedPark Hospital Logo

  นพ. พิพัฒน์ จงกลสิริ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Reproductive Endocrinology, Obstetrics and Gynecology
 • Link to doctor
  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  พญ. สาวินี รัชชานนท์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology, Gynecologic Endoscopy
 • Link to doctor
  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Reproductive Endocrinology
 • Link to doctor
  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  รศ.พญ. อารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์
  Obstetrics and Gynecology, Gynecologic Oncology