Follow Us

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสัน

พาร์กินสัน ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทุพพลภาพ เพิ่มอัตราการเสียชีวิต และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล

พาร์กินสัน (Parkinson) โรคความเสื่อมของระบบประสาทที่พบบ่อยที่สุดโรคหนึ่งในผู้สูงอายุ มักพบได้ในผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของคนไข้ ทุพพลภาพ เพิ่มอัตราการเสียชีวิต และยังส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแล การตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสันจึงสามารถบอกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตแพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคพาร์กินสัน

 • Integrative Parkinson’s Screening  ราคา 6,300 บาท
 • Comprehensive Parkinson’s Screening   ราคา 19,000 บาท
 • Executive Parkinson’s Screening   ราคา 58,500 บาท


**เลื่อนดูรายการตรวจด้านล่าง


เงื่อนไขการใช้บริการ

 • ราคาดังกล่าวสามารถใช้บริการได้ตั้งแต่ วันนี้ – 31 มีนาคม 2565
 • การวิเคราะห์ความสามารถด้านการทรงตัว (Balance Analysis) ประเมินโดยนักกายภาพบำบัด
 • ราคาดังกล่าวเป็นการตรวจประเมินซึ่งรวมค่าแพทย์ ค่าบริการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าปรึกษาแพทย์ก่อนการตรวจประเมินโดยใช้แพ็กเกจ
 • เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ทางโรงพยาบาลแนะนำให้ทำการนัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ
 • ในกรณีที่กำลังตั้งครรภ์หรือสงสัยว่าจะตั้งครรภ์ ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • ในกรณีที่ท่านมีโลหะอยู่ในร่างกาย เช่น ผู้ที่ผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นการทำงานของหัวใจ ลิ้นหัวใจเทียม ใส่ลวด สำหรับหนีบเส้นเลือด โลหะ หรือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์อยู่ในส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย ควรเข้ารับการปรึกษากับแพทย์ก่อนเข้ารับการตรวจ
 • กรุณางดอาหารและครื่องดื่มทุกชนิด ยกเว้นน้ำดื่ม ก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพอย่างน้อย 8 ชั่วโมง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากที่ระบุในแพ็กเกจ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่ตรวจพบความผิดปกติและต้องรับการตรวจ)
 • แพ็กเกจนี้ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรายการตรวจได้
 • โรงพยาบาลเมดพาร์คขอสงวนสิทธ์ในการคิดราคาเต็มจำนวนตามที่ระบุไว้ในแพ็กเกจ ในกรณีที่ผู้เข้ารับการบริการปฏิเสธหรือไม่สามารถเข้ารับการตรวจรายการได้รายการหนึ่ง
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์สำหรับการตรวจวินิจฉัยอื่น ๆ ที่นอกเหนือจากแพ็กเกจ
 • ราคาดังกล่าวไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลด หรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ายาที่อาจจะต้องใช้ขณะทำการตรวจวินิจฉัย และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในกรณีที่แพทย์แนะนำให้มีการตรวจเพิ่มเติม (นอกเหนือจากรายการในแพ็กเกจ) หากพบว่ามีความผิดปกติ
 • ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีที่รับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน ค่ายาและเวชภัณฑ์สำหรับนำกลับบ้าน
 • ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการทางการพยาบาล และค่าบริการโรงพยาบาล
 • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
 • แพ็กเกจนี้ไม่มีสมุดรายงานผลให้แก่ผู้ป่วยในกรณีซื้อแพ็กเกจ Executive Parkinson Screening

 • ผู้ป่วยห้ามนำเด็ก และสตรีที่กำลังตั้งครรภ์มาในวันตรวจ
 • ผู้ป่วยที่มีประวัติกลัวที่แคบ หรือไม่สามารถนอนนิ่งได้เป็นเวลานาน โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดตรวจ
 • หากท่านมีประวัติการเจ็บป่วยหรือโรคประจำตัว เช่น โรคเบาหวาน โรคไต ประวัติการผ่าตัด หรือประวัติการแพ้ต่าง ๆ เช่น สารทึบสี โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนวันนัดตรวจ
 • หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายก่อนเข้ารับการตรวจ  24 ชั่วโมง
 • หลีกเลี่ยงอาหารประเภท ข้าว แป้ง น้ำตาล หรือรับประทานในปริมาณที่น้อยก่อนวันตรวจ
 • งดสูบบุหรี่ และเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีน เช่น ชา กาแฟ น้ำอัดลม และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์
 • ผู้ป่วยโรคเบาหวาน วัดระดับน้ำตาลในเลือดมากกว่า 160 mg/dl กรุณาโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ เพราะอาจจะต้องเลื่อนการตรวจ หรืออยู่ในดุลยพินิจของแพทย์
 • งดยาเบาหวานทุกชนิด รวมถึงยาที่มีส่วนผสมของน้ำตาล ในวันที่ตรวจ
 • งดให้สารละลาย หรือสารอาหารที่มีน้ำตาลเป็นส่วนประกอบทางหลอดเลือดดำอย่างน้อย 6 ชั่วโมง ก่อนทำการตรวจ

 

คลินิกประสาทวิทยา โรงพยาบาลเมดพาร์ค

ชั้น 5 เคาน์เตอร์ D 
โnร. 02-023-3333