Follow Us

กิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพ เดือนกุมภาพันธ์ 2564

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมอบรม"ครรภ์คุณภาพ" เคล็ดไม่ลับ...รับมือเจ้าตัวเล็ก

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมอบรม“ครรภ์คุณภาพ”

ในวันอาทิตย์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ห้อง Forum 1-2 ชั้น M โรงพยาบาลเมดพาร์ค

กำหนดการ:
9.30 – 10.00 น.
ลงทะเบียน

10.00 – 12.00 น.
“เคล็ดไม่ลับ…รับมือเจ้าตัวเล็ก”
โดย พว.อัญชิษฐา วงศ์บุญมี
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ผู้เชี่ยวชาญด้านแม่และเด็ก
โรงพยาบาลแม่และเด็ก กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุข

13.00 – 14.00 น.
“การดูแลครรภ์คุณภาพ”
โดย รศ.นพ.บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ
อาจารย์พิเศษ หน่วยเวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
ภาควิชาสูตินรีเวชวิทยา คณะแพทย์ศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

14.30 – 16.00 น.
“นมแม่สำคัญอย่างไร?”
โดย พญ.สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ
กุมารแพทย์ผู้ชำนาญการด้านทารกแรกเกิด

16.00 – 16.30 น.
“ฟื้นหุ่นสวย สำหรับคุณแม่หลังคลอด”
โดย พญ.นัทธมน บวรสถิตชัย
แพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังและความงาม
(ตจศาสตร์)


ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง ได้ที่: 02-0233333