อาการ สาเหตุ การตรวจวินิจฉัยและการรักษาโรคต้อหิน (Glaucoma)

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้

แชร์

โรคต้อหิน

โรคต้อหิน มักมีสาเหตุจากความดันในตาสูงผิดปกติ เทำให้เกิดความเสียหายของเส้นประสาทตา จนอาจนำไปสู่การสูญเสียการมองเห็นหรือตาบอดได้ ผู้ที่เป็นโรคต้อหินอาจไม่ทันสังเกตเห็นสัญญาณของอาการจนโรคพัฒนาไปสู่ขั้นรุนแรง ผลที่ร้ายแรงของภาวะนี้ไม่สามารถแก้ไขให้กลับเป็นปกติได้ ดังนั้นการตรวจตาอย่างสม่ำเสมอจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อป้องกัน ควบคุม และชะลอการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

อาการโรคต้อหิน

สัญญาณและอาการของโรคต้อหินแตกต่างกันตามชนิดและความรุนแรง

โรคต้อหินมุมเปิด

ผู้ที่เป็นโรคต้อหินประเภทนี้มักมีอาการดังต่อไปนี้

 • จุดบอดเป็นหย่อม ๆ ที่บริเวณรอบข้าง หรือส่วนกลางของการมองเห็นซึ่งปกติจะเกิดขึ้นในดวงตาทั้งสองข้าง
 • หรือมองเห็นเฉพาะสิ่งที่อยู่ด้านหน้า ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่อยู่บริเวณขอบด้านข้างของสายตาได้

โรคต้อหินเฉียบพลัน

ผู้ที่เป็นต้อหินมุมปิดเฉียบพลันอาจมีอาการดังต่อไปนี้

 • ปวดหัวอย่างรุนแรง
 • ปวดตา
 • คลื่นไส้ อาเจียน
 • ตาแดง
 • มองเห็นภาพซ้อน
 • การเห็นรัศมีรอบดวงไฟ

ต้อหินทำให้ตาบอดได้หากไม่ได้รับการรักษา ทั้งนี้ร้อยละ 15 ของผู้ที่ได้รับการรักษาต้อหินมีโอกาสตาบอดได้ ดังนั้นควรไปพบแพทย์ทันทีหากพบอาการดังกล่าวข้างต้น

ต้อหิน เกิดจากอะไร?

ต้อหินเกิดจากความดันที่เพิ่มขึ้นในตา ทำให้เส้นประสาทตาถูกทำลาย และทำให้น้ำหล่อเลี้ยงลูกตาไหลผ่านภายในดวงตาและไม่สามารถระบายออกได้ หรือระบายออกอย่างไม่เหมาะสม ทำให้เกิดน้ำขังในลูกตาและเกิดความดันสูงในลูกตา ทั้งนี้พันธุกรรมถือเป็นปัจจัยหนึ่งที่กระตุ้นให้เกิดภาวะดังกล่าวได้

ประเภทของโรคต้อหิน ได้แก่ :

 • โรคต้อหินมุมเปิด
  ต้อหินมุมเปิดเป็นโรคต้อหินที่พบบ่อยที่สุด ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อมุมของบริเวณที่ระบายน้ำลูกตา ที่สร้างขึ้นโดยกระจกตาและม่านตายังคงเปิดอยู่ อาการของโรคต้อหินประเภทนี้จะพัฒนาอย่างช้า ๆ และอาจก่อให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นของดวงตาอย่างช้า ๆ
 • โรคต้อหินมุมปิด
  โรคต้อหินมุมปิดมีสาเหตุมาจากอาการม่านตาบวมที่ปิดกั้นหรือทำให้มุมระบายน้ำมีลักษณะแคบลง โรคต้อหินมุมปิดมักเกิดขึ้นอย่างกะทันหันและถือเป็นเป็นเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์
 • โรคต้อหินมุมเปิดเรื้อรังชนิดที่มีความดันลูกตาปกติ
  โรคต้อหินชนิดนี้เกิดขึ้นเมื่อเส้นประสาทตาได้รับความเสียหายและนำไปสู่การขาดเลือดไปเลี้ยงเส้นประสาทตา
 • โรคต้อหินในเด็ก
  มักเกิดขึ้นจากการอุดตันของท่อระบายน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา หรือภาวะอื่น ๆ ทางการแพทย์ทำให้เกิดต้อหินในทารกและเด็ก ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่แรกเกิด
 • โรคต้อหินเม็ดสี
  เกิดจากการอุดตันของเม็ดสีจากม่านตาในช่องระบายน้ำลูกตาที่ก่อให้เกิดการชะลอและปิดกั้นของเหลวไม่ให้ระบายออก และนำไปสู่ความดันที่เพิ่มขึ้นในตา


ปัจจัยเสี่ยงโรคต้อหิน

มีปัจจัยหลายประการที่อาจทำให้เกิดโรคต้อหินซึ่งอาจรวมถึง

 • ความดันลูกตา
 • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี
 • ผู้ที่มีประวัติสมาชิกในครอบครัวเป็นโรคต้อหิน
 • เงื่อนไขทางการแพทย์บางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และความดันโลหิตสูง
 • กระจกตาบางในบริเวณตรงกลาง
 • ภาวะสายตาสั้นหรือสายตายาวมาก
 • การบาดเจ็บที่ดวงตาหรือการผ่าตัดตาบางชนิด
 • การใช้ยาคอร์ติโคสเตียรอยด์


การวินิจฉัยโรคต้อหิน

แพทย์อาจทำการตรวจตาโดย

 • การวัดความดันลูกตา
 • การตรวจขยายม่านตาและการทดสอบภาพถ่ายทางการแพทย์เพื่อทดสอบความเสียหายของเส้นประสาทตา
 • การวัดลานสายตาเพื่อตรวจสอบบริเวณที่สูญเสียการมองเห็น
 • การตรวจวัดความหนาของกระจกตา
 • การตรวจดูมุมตา


การรักษาโรคต้อหิน

ความเสียหายที่เกิดจากต้อหินไม่สามารถรักษาให้หายได้ แต่จุดมุ่งหมายของการรักษาคือเพื่อลดความดันตา ซึ่งอาจรวมถึงวิธีการดังต่อไปนี้

 • ยาหยอดตา
  • พรอสตาแกลนดิน
  • เบต้าบล็อคเกอร์
  • Alpha-adrenergic agonists
  • สารยับยั้งคาร์บอนิกแอนไฮเดส
  • สารยับยั้งโรไคเนส
  • Milotic หรือ cholinergic agents
 • ยารับประทาน
  แพทย์อาจสั่งยารับประทานเพื่อลดความดันตา ทั้งนี้ยาอาจทำให้เกิดผลข้างเคียงบางอย่าง เช่น ปัสสาวะบ่อย อาการชาที่นิ้วมือและนิ้วเท้า ภาวะซึมเศร้า ปวดท้องและนิ่วในไต
 • การผ่าตัดและการบำบัดอื่น ๆ
  แพทย์อาจแนะนำขั้นตอนบางอย่างตามสภาวะอาการของคนไข้แต่ละบุคคล ได้แก่
  • การรักษาด้วยเลเซอร์
  • การผ่าตัดด้วนวิธี Filtering
  • การผ่าตัดใส่สายระบาย
  • การผ่าตัดต้อหินแผลเล็ก
 • การรักษาต้อหินมุมปิดแบบเฉียบพลัน
  สำหรับผู้ป่วยต้อหินชนิดมุมปิดเฉียบพลันจำเป็นต้องได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการลดความดันในตา ทั้งนี้แพทย์อาจสั่งจ่ายยาบางชนิดหรือทำหัตถการบางอย่างรวมทั้งเลเซอร์หรือการผ่าตัด


  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและการรักษาตัวที่บ้าน

  ผู้ที่เป็นโรคต้อหินควรทำดังต่อไปนี้

  • ทานอาหารที่มีประโยชน์
  • ออกกำลังกายอย่างปลอดภัย
  • จำกัดการบริโภคคาเฟอีน
  • ดื่มน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ บ่อยๆ
  • นอนยกศีรษะ
  • ทานยาตามที่แพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด


  เตรียมการสำหรับการนัดหมาย

  ก่อนการนัดหมายคนไข้อาจเตรียมข้อมูลดังต่อไปนี้

  • อาการต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น
  • ยาทั้งหมดที่ใช้อยู่
  • ปัญหาตาที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้านี้
  • ประวัติครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
  • การทดสอบโรคต้อหินที่เคยทำก่อนหน้า
  • คำถามที่อยากถามคุณหมอ

  ในระหว่างการปรึกษา แพทย์อาจถามคำถามบางอย่างรวมถึงข้อมูลเช่น

  • ความรู้สึกไม่สบายตา
  • สัญญาณและอาการที่เกิดขึ้น
  • ประวัติสมาชิกครอบครัวที่เป็นโรคต้อหิน
  • การวินิจฉัยโรคต้อหินก่อนหน้านี้
  • ยา วิตามิน หรืออาหารเสริมที่คุณกำลังรับประทานอยู่


  Glaucoma - Infographic

  Glaucoma

  เผยแพร่เมื่อ: 25 ต.ค. 2020

  แชร์

  แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  พญ. ธัญญรัตน์ ตั้งใฝ่คุณธรรม

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
 • Link to doctor
  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  พญ. สุปรียา อรรถวุฒิศิลป์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
  Ophthalmology, โรคต้อหิน, ศัลยกรรมจักษุตกแต่งและเสริมสร้าง
 • Link to doctor
  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  รศ. นพ. ปริญญ์ โรจนพงศ์พันธุ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • จักษุวิทยาผ่าตัดแก้ไขสายตาผิดปกติ (LASIK & SMILE pro)
  การผ่าตัดต้อกระจก, ต้อกระจก, โรคต้อหิน, การผ่าตัดต้อกระจกในผู้ป่วยที่มีอาการม่านตาผิดปกติ
 • Link to doctor
  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  นพ. รัฐ อิทธิพานิชพงศ์

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  • สายตาเลือนราง
  การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยสายตาเลือนรางและเทคโนโลยีช่วยการมองเห็น, โรคต้อหิน, ต้อกระจก
 • Link to doctor
  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  รศ.พญ. วิศนี ตันติเสวี

  • จักษุวิทยา
  • จักษุวิทยาโรคต้อหิน
  การผ่าตัดต้อกระจก, การรักษาโรคต้อหิน