ทำไมต้องตรวจ ขั้นตอน และผลตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test (NST) Procedure and Results

ตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (NST) ขั้นตอน และผลตรวจ

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test (NST) คือ การตรวจคัดกรองสุขภาพของทารกในครรภ์ เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่ทารกดิ้น  เพื่อประเมินว่าทารกได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ เป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด

แชร์

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test (NST) คืออะไร?

การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test (NST) คือ การตรวจคัดกรองสุขภาพของทารกในครรภ์ เป็นการวัดอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่ทารกดิ้น  เพื่อประเมินว่าทารกได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่ เป็นวิธีที่ปลอดภัย ไม่ก่อให้เกิดความเจ็บปวด ไม่ก่อให้เกิดความเครียดต่อแม่และเด็ก

ในกรณีที่อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์ไม่เพิ่มขึ้นขณะที่ทารกดิ้น หรือทารกไม่ขยับเคลื่อนไหว แพทย์อาจให้เข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อตรวจดูว่าทารกได้รับออกซิเจนเพียงพอหรือไม่

ทำไมถึงต้องทำการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test ระหว่างการตั้งครรภ์?

การตรวจ nonstress test มักทำในกรณีดังต่อไปนี้

 • อายุครรภ์เกินกำหนดหรือมากกว่า 40 สัปดาห์ เพราะอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้
 • การตั้งครรภ์มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ซึ่งจำเป็นต้องติดตามอาการของแม่และทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด
 • ตั้งครรภ์แฝด
 • มารดามีกรุ๊ปเลือด Rh-negative แต่ทารกในครรภ์มีกรุ๊ปเลือด Rh-positive ซึ่งอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนร้ายแรง เนื่องจากร่างกายของมารดาจะสร้างแอนติบอดี้ไปทำลายเซลล์เม็ดเลือดแดงของทารกในครรภ์
 • ทารกในครรภ์ดิ้นน้อยลง
 • ทารกในครรภ์น้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์
 • มารดามีประวัติทารกเสียชีวิตในครรภ์

ทำไมถึงต้องทำการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ Nonstress Test ระหว่างการตั้งครรภ์?

แพทย์จะทำการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Nonstress Test) เมื่อไร?

ปกติแล้วแพทย์จะทำการตรวจ nonstress test หลังอายุครรภ์ครบ 28 สัปดาห์ เนื่องจากอัตราการเต้นของหัวใจของทารกจะเริ่มตอบสนองเมื่อทารกดิ้น

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Nonstress Test) เป็นอย่างไร?

ก่อนเข้ารับการตรวจ ควรปัสสาวะทิ้งออกให้หมดเสียก่อน จากนั้นจึงนอนบนเตียงตรวจ แพทย์จะทำการรัดเข็ดขัดยางยืด 2 เส้นรอบครรภ์ เพื่อติดตามการหดรัดตัวของมดลูกและดูอัตราการเต้นของหัวใจของทารก หากทารกไม่ตอบสนองระหว่างการตรวจ อาจมีสาเหตุมาจากการที่ทารกนอนหลับอยู่ แพทย์จะใช้เครื่องส่งเสียงปลุกทารก หรือให้มารดารับประทานขนมหรือเครื่องดื่มรสหวาน การตรวจจะใช้เวลาประมาณ 30 นาที แพทย์จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และอธิบายให้ผู้เข้ารับการตรวจทราบ

ขั้นตอนการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Nonstress Test) เป็นอย่างไร?

ผลการตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ (Nonstress Test) มีอะไรบ้าง?

ผลการตรวจสุขภาพทารกในครร nonstress test ที่ได้อาจเป็นผลแบบ reactive หรือ nonreactive

 • ผล reactive: อัตราการเต้นของหัวใจของทารกในครรภ์เพิ่มขึ้น ตอบสนองกับการดิ้นของทารกหรือการหดรัดตัวของมดลูกอย่างน้อย 2 ครั้ง ภายใน 20 นาที
 • ผล nonreactive: อัตราการเต้นของหัวใจของทารกไม่เพิ่มขึ้นเมื่อทารกดิ้นหรือทารกไม่ขยับตัว ซึ่งอาจมีสาเหตุมาจากการที่ได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอหรือทารกนอนหลับสนิท ยาบางชนิดก็อาจส่งผลทำให้ผลตรวจออกมาเป็น nonreactive ได้เช่นกัน

แพทย์อาจทำการตรวจเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

 • การประเมินสุขภาพทารกในครรภ์ เป็นการตรวจ nonstress test กับอัลตราซาวด์
 • การตรวจสอบสุขภาพทารกในครรภ์ขณะมดลูกหดรัดตัว เพื่อประเมินการตอบสนองของทารกขณะมดลูกหดรัดตัวจากการให้ยา เพื่อจำลองการหดรัดตัวของมดลูกขณะคลอดบุตร 
  หากผลการตรวจพบความเสี่ยงในการเกิดภาวะแทรกซ้อน แพทย์จะทำการเฝ้าติดตามสุขภาวะของทารกในครรภ์อย่างใกล้ชิด หรือแนะนำให้คลอดบุตรหากอายุครรภ์เหมาะสม

คำถามที่ถามบ่อย

 • ต้องทำอย่างไร หากทารกในครรภ์ไม่เคลื่อนไหวขณะเข้ารับการตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  Nonstress Test?
  หากทารกในครรภ์ไม่ตอบสนอง แพทย์จะใช้เครื่องส่งเสียงปลุก หรือให้มารดารับประทานเครื่องดื่มรสหวานหรือขนมเพื่อปลุกทารกในครรภ์และกระตุ้นให้ทารกขยับตัว
 • หากตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์ nonstress test ไม่ผ่านต้องทำอย่างไร?
  ผลแบบ nonreactive ไม่ได้หมายความว่าทารกมีปัญหาเสมอไป แต่อาจจำเป็นต้องเข้ารับการตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุของผลแบบ nonreactive ต่อไป
 • การตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  nonstress test สามารถบอกเพศทารกได้หรือไม่?
  การตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  nonstress test ไม่สามารถบอกเพศของทารกได้
 • การตรวจตรวจสุขภาพทารกในครรภ์  nonstress test เหมือนการตรวจ stress test หรือไม่?
  • การตรวจสุขภาพทารกในครรภ์แบบ nonstress test ไม่ใช่การตรวจ exercise stress test โดยการตรวจแบบ nonstress test เป็นการประเมินอัตราการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์เพื่อดูการเปลี่ยนแปลงอัตราการเต้นของหัวใจขณะที่ทารกขยับตัวหรือมดลูกหดรัดตัว ขณะตรวจมารดาจะนอนในท่าทางสบาย ๆ ระหว่างการตรวจ
  • การตรวจ stress test เป็นการประเมินอัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต และระดับออกซิเจนขณะที่ออกกำลังกาย เช่น เดินบนสายพานหรือปั่นจักรยานอยู่กับที่ โดยติดเครื่องตรวจไว้ที่หน้าอก การตรวจจะช่วยให้แพทย์วินิจฉัยการตอบสนองของหัวใจเมื่อออกกำลังกาย

คำแนะนำจากแพทย์โรงพยาบาลเมดพาร์ค

การตรวจแบบ nonstress test เป็นการประเมินสุขภาพของทารกในครรภ์ ที่ทำให้ทราบถึงอัตราการเต้นของหัวใจของทารกขณะที่ทารกดิ้น ผลที่ได้อาจเป็นแบบ reactive หรือ nonreactive หากมีคำถามหรือข้อกังวลใจใด ๆ ขณะตรวจหรือหลังการตรวจ สามารถสอบถามแพทย์ได้ทันที

บทความโดย

เผยแพร่เมื่อ: 10 ม.ค. 2024

แชร์

แพทย์ที่เกี่ยวข้อง

 • Link to doctor
  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  รศ.นพ. บุญชัย เอื้อไพโรจน์กิจ

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  ผศ.นพ. ศักนัน มะโนทัย

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  รศ.นพ. ธีระพงศ์ เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  ผศ.นพ. ธีระภัทร เจริญวิทย์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine, Fetal Anomalies, Fetal Cardiology
 • Link to doctor
  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  พญ. ศศิวรรณ สุทัสน์มาลี

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  พญ. ศรพิณ อามาตย์ทัศน์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  พญ. มัฏฐวัณณ์ จามิกร

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  นพ. นพดล ไชยสิทธิ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine
 • Link to doctor
  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  พญ. กมลภัทร วิจักขณ์พันธ์

  • สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
  • เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ์
  Obstetrics and Gynecology, Maternal and Fetal Medicine