รพ.เมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure

รพ.เมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure

เมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน ครอบคลุมไปจนถึงคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลที่ทุกคนหายใจ ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

แชร์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure

หากสังเกตที่บริเวณด้านหน้าของโรงพยาบาลเมดพาร์ค จะเห็นจอขนาดใหญ่ที่แสดงตัวเลข ค่าดัชนีคุณภาพอากาศ เปรียบเทียบกันระหว่างภายนอกอาคารและภายในอาคาร ซึ่งคุณภาพอากาศภายในอาคารนั้นมีความสำคัญอย่างไร มาทำความเข้าใจไปพร้อม ๆ กันได้เลย

Dust Display

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน ครอบคลุมไปจนถึงคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลที่ทุกคนหายใจ ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาวที่เกิดจากมลภาวะทางอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผลกระทบจากการสูดดมฝุ่น PM 2.5 และความเสี่ยงในการติดเชื้อทางอากาศภายในโรงพยาบาล จึงได้ออกแบบดีไซน์อาคารโรงพยาบาลให้มีระบบระบายอากาศอันเป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องคุณภาพอากาศภายในอาคารย่ำแย่และทำให้คุณภาพอากาศของโรงพยาบาลสะอาด มีคุณภาพดีที่สุด ด้วยอุปกรณ์ OAUs ที่ถูกติดตั้งภายนอกอาคาร มีหน้าที่สำคัญอยู่ 3 อย่างได้แก่ กำจัดความชื้น ลดอุณหภูมิ และทำการฟอกทำความสะอาดอากาศจากภายนอกผ่านตัวกรองอากาศประสิทธิภาพสูง ที่ได้ระดับมาตรฐาน ASHARE ก่อนที่จะเติมอากาศเข้าสู่ภายในอาคาร และทำให้ตัวอาคารมีความดันอากาศเป็นบวก ไม่มีการนำอากาศเก่ากลับมาใช้ซ้ำ มีอัตราการถ่ายเทอากาศออกนอกตัวอาคารสูงขึ้น ทำให้อากาศภายในตัวอาคาร เป็นอากาศใหม่บริสุทธิ์อยู่เสมอ กระบวนทั้งหมดนี้ ทำให้ตัวอาคารมีอากาศที่สะอาด ลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางอากาศ มอบคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ทุกคนที่อยู่ภายในโรงพยาบาล ทั้งผู้ป่วย ครอบครัวของผู้ป่วย รวมถึงเจ้าหน้าที่พนักงานทุกคนที่โรงพยาบาลเมดพาร์คด้วย

ไอเรื้อรัง เคืองตา เสี่ยงเป็นมะเร็งปอด อันตรายของ PM 2.5 เหตุผลที่ควรใส่ใจคุณภาพอากาศภายในอาคาร

ฝุ่น PM 2.5 นั้น คือมลพิษในอากาศที่มีขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน โดยความอันตรายของ PM 2.5 นั้น เกิดจากการที่มันมีขนาดเล็กมาก ๆ เมื่อเราหายใจเข้าไป PM 2.5 สามารถหลุดผ่านการกรองของปอดเข้าไปสู่กระแสเลือด ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิดการอักเสบเรื้อรังในร่างกาย

หากได้รับ PM 2.5 เป็นระยะเวลานาน ร่างกายจะมีอาการผิดปกติ เช่น ไอ คัดจมูก เคืองตา เป็นต้น นอกจากนี้ PM 2.5 ยังเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นโรคร้ายต่าง ๆ เช่น ปอดอักเสบ มะเร็งปอด โรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ เป็นต้น ที่สำคัญ ฝุ่น PM 2.5 นั้นไม่ได้พบได้ตามสภาพแวดล้อมภายนอกเท่านั้น แต่ยังสามารถพบภายในอาคารได้อีกด้วย หากอาคารนั้นไม่ได้รับการออกแบบให้เป็นอาคารความดันบวกตั้งแต่แรก

Compare Aq

อาคารความดันบวกทั้งอาคาร แผ่นกรอง HEPA Filter และระบบเติมอากาศบริสุทธิ์

สิ่งสำคัญที่ทำให้อาคารความดันบวก ช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อนเชื้อโรคและฝุ่นจากสภาพแวดล้อมโดยรอบได้นั้น เกิดจากการออกแบบที่ทำให้ตัวอาคาร สามารถรักษาความดันภายในอาคาร ให้สูงกว่าสภาพแวดล้อมภายนอกโดยรอบได้ ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า ทำให้อากาศภายใน ถ่ายเทออกสู่ภายนอกทางเดียว เชื้อโรค ฝุ่น สารปนเปื้อนอื่น ๆ รวมถึงมลพิษทางอากาศอื่น ๆ ภายนอกอาคาร จึงไม่สามารถไหลเข้ามาในตัวอาคารได้ จึงช่วยลดความเสี่ยงจากการปนเปื้อน และการติดเชื้อลงได้

Med Park Fresh Air

นอกจากนี้ตัวอาคารยังมีระบบเติมอากาศบริสุทธิ์ที่จะช่วยทดแทนอากาศที่ไหลออกไป โดยอากาศที่ถูกเติมเข้ามาในตัวอาคารผ่าน OAUs นั้น จะต้องผ่านขั้นตอนการลดความชื้น และปรับอุณหภูมิให้ใกล้เคียงกับภายในตัวโรงพยาบาล รวมถึงต้องผ่านแผ่นกรองอากาศคุณภาพสูงที่มีประสิทธิภาพในการกรองฝุ่น PM 2.5 ได้มากกว่า 90% สามารถกรองฝุ่นละอองและแบคทีเรียต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อากาศภายในอาคารความดันบวก จึงเป็นอากาศสะอาด ไม่ชื้น ป้องกันการเกิดเชื้อรา ลดความเสี่ยงในการติดเชื้อของผู้ป่วยที่อยู่ในอาคารได้ มีความปลอดภัยจากมลพิษทางอากาศ ช่วยลดภาวะภูมิแพ้อากาศให้กับผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการที่โรงพยาบาลได้เป็นอย่างดี

ระบบถ่ายเทอากาศที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงพยาบาลเมดพาร์คที่มีความดันอากาศบวก ช่วยสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพภายในอาคารได้อย่างไม่มีใครเหมือน มีประโยชน์ต่อผู้ป่วยภูมิแพ้และลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อทางอากาศในหมู่ผู้ป่วยภายในโรงพยาบาล

อาคารสีเขียว มาตรฐาน LEED Gold แนวคิดอาคารปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

นอกเหนือจากการออกแบบอาคารให้เป็นอาคารความดันบวก ที่แสดงถึงความใส่ใจต่อเรื่องของคุณภาพอากาศ และสุขภาพของผู้ป่วยแล้ว โรงพยาบาลเมดพาร์คยังให้ความสำคัญกับ แนวคิดอาคารปลอดภัย ที่ต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอีกด้วย ซึ่งโรงพยาบาลเมดพาร์ค ได้รับการรับรองมาตรฐาน LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) ในระดับ Gold ซึ่งเป็นใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานอาคารสีเขียว โดย U.S. Green Building Council ประเทศสหรัฐอเมริกา

MedPark Promotes the Concept Leed Gold Banner 1

อาคารโรงพยาบาลได้ถูกออกแบบก่อสร้างในแนวทิศตะวันออก-ตก ใช้กระจกนิรภัยกันความร้อน 4 ชั้น มีความหนาพิเศษ มีทั้งชั้นกันความร้อนและชั้นสะท้อนแสง มีช่องว่างอากาศระหว่างชั้นกระจกที่ช่วยทำหน้าที่เป็นฉนวนกันความร้อน ลดปริมาณความร้อนจากสภาพแวดล้อมภายนอก ช่วยลดอุณหภูมิภายในอาคาร ประหยัดพลังงานระบบปรับอากาศในการผลิตความเย็นลง  กระจกที่ใช้เป็นประเภทสะท้อนต่ำ ทำให้คนภายนอกไม่ถูกรบกวนด้วยแสงสะท้อนจากอาคารที่จ้ามากจนแสบตา

นอกจากนี้ พื้นภายในโรงพยาบาล ยังใช้วัสดุที่มีขั้นตอนการผลิตเป็น Carbon Neutral, Eco-friendly ทำให้การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์หรือก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งวัสดุตกแต่งที่ใช้ เป็นวัสดุที่ไม่ปล่อยสารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (volatile organic compounds) เพื่อคุณภาพอากาศภายในที่ปลอดภัยต่อสุขภาพของผู้ที่มาใช้บริการโรงพยาบาล

เมดพาร์คยึดถือหัวใจสำคัญในการออกแบบที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม ใส่ใจในเรื่องของผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ อนุรักษ์พลังงาน ส่งเสริมคุณภาพของสิ่งแวดล้อมภายในอาคาร เพื่อสิ่งที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือ สุขภาพทุกคน

เผยแพร่เมื่อ: 08 พ.ค. 2024

แชร์