การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน Pre wedding checkup

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คือ การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพก่อนการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงาน

แชร์

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน (Pre wedding checkup)

สำหรับคนส่วนใหญ่ ความสุขในการได้พบรักแท้และตัดสินใจแต่งงานร่วมกันกับคู่ชีวิตและร่วมสร้างครอบครัวที่อบอุ่นไปด้วยกันเป็นความปรารถนาอันสูงสุดในชีวิต อย่างไรก็ตาม คู่รักจำนวนมากก้าวเข้าสู่ชีวิตสมรสร่วมกันตลอดชีวิตโดยขาดความรู้ความเข้าใจที่เพียงพอเกี่ยวกับสุขภาพของคู่ชีวิตของตนและอาจรู้สึกผิดหวังกับการแต่งงานในภายหลัง เนื่องจากเงื่อนไข หรือข้อจำกัดทางการแพทย์บางประการ และความไม่พร้อมทางด้านสุขภาพร่างกาย

การตรวจสุขภาพร่างกายก่อนตัดสินสินใจแต่งงานใช้ชีวิตร่วมกันของคู่รักจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม ความรู้เรื่องสุขภาพของคนรักไม่ได้หมายความว่าการแต่งงานเป็นไปไม่ได้ แต่ตรงกันข้าม กลับเป็นการช่วยให้คู่รักสามารถเข้ารับการรักษาทางการแพทย์ที่เหมาะสมได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง การค้นหาปัญหาสุขภาพและการจัดการปัญหาได้ก่อนที่จะมีพันธะผูกพันร่วมกันตลอดชีวิต จะช่วยลดภาระ และความเสี่ยงที่ไม่จำเป็นที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างชีวิตสมรส และช่วยให้ชีวิตสมรสเป็นไปอย่างราบรื่น ปลอดภัย และไร้กังวล

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คืออะไร

การตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน คือ การตรวจคัดกรองเพื่อประเมินสุขภาพก่อนการใช้ชีวิตร่วมกันของคู่รัก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคู่รักที่กำลังวางแผนแต่งงาน ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มการทดสอบสุขภาพที่ครอบคลุมทั้งเพศหญิงและชาย โดยการทดสอบ ได้รับการออกแบบโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อให้สามารถระบุถึงปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นตามมาในอนาคต ซึ่งอาจส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ เพื่อตรวจหาโรคและการติดเชื้อ รวมถึงลักษณะทางพันธุกรรมแฝง เช่น โรคทางกรรมพันธุ์ โรคติดเชื้อ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ทั้งนี้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไปสู่กันและกันของคู่รัก และสู่ลูกหลาน การวางแผนการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานและมีบุตร จะช่วยสร้างความพร้อม ความมั่นใจ และความเข้าใจให้กับคู่รัก รวมถึงช่วยวางแผนชีวิตให้กับสมาชิกในครอบครัวในระยะยาว ทั้งยังช่วยให้มีความเข้าใจในสถานะทางสุขภาพของคู่ชีวิตได้เป็นอย่างดี

ทำไมต้องตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 1. ป้องกันการแพร่กระจายของโรคธาลัสซีเมีย (Thalassemia) โรคฮีโมฟีเลีย (Hemophilia) รวมถึงโรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียว (Sickle-cell anemia) ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของยีนที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรม โรคติดเชื้อบางชนิด เช่น ไวรัสตับอักเสบบี ไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบเอ ไวรัสเอชไอวี/เอดส์ หรือโรคติดต่อทางเพสสัมพันธ์อื่น ๆ
 2. ระบุความผิดปกติทางพันธุกรรม เพื่อประเมินความเสี่ยงในการเป็นพาหะถ่ายทอดสู่ลูก
 3. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจในสุขภาพของคู่รักก่อนการสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกัน
 4. ช่วยเตรียมความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจให้กับสมาชิกในครอบครัว และลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมา
 5. ลดความเสี่ยงในภาระค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นในอนาคต
 6. ช่วยลดความเครียด และภาวะทางจิตใจอื่น ๆ ของสมาชิกในครอบครัว หากต้องรับมือกับการรักษา


โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนแต่งงานเหมาะกับใคร

 • คู่รักที่กำลังจะแต่งงาน หรือเริ่มวางแผนการแต่งงาน
 • บุคคลทั่วไปที่สนใจตรวจคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น
 • ผู้ที่ต้องการระบุปัญหาสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นจาก โรคติดเชื้อ หรือโรคติดต่อ
 • ผู้ที่ต้องการเข้าใจลักษณะทางพันธุกรรม และสุขภาพของคนรัก
 • คู่รักที่ต้องการวางแผนก่อนมีบุตร
 • ผู้ที่ต้องการสร้างความมั่นใจให้กับตนเอง และคนรักก่อนตัดสินใจใช้ชีวิตร่วมกันรายการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน และเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร มีอะไรบ้าง

 • ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์ (Physical checkup)
 • ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (Complete blood count: CBC)
 • ตรวจกรุ๊ปเลือด (Blood group) และการตรวจหมู่เลือดพิเศษ Rh (Rh blood group)
 • ตรวจลักษณะสำคัญทางพันธุกรรม (Genetic test)
 • ตรวจคัดกรองพาหะธาลัสซีเมีย (Thalassemia test)
 • ตรวจหาความผิดปกติของเม็ดเลือดแดง (Hb Electrophoresis/Hb typing)
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B virus test)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี (Anti hepatitis B virus test)
 • ตรวจการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี (Hepatitis C virus test)
 • ตรวจภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบเอ (Anti hepatitis A virus test)
 • ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Thin Prep test)
 • ตรวจอัลตราซาวด์มดลูกและรังไข่ (Ultrasound Pelvis)
 • ตรวจหาเชื้อซิฟิลิส (Syphilis test)
 • ตรวจหาเชื้อไวรัสเอดส์ (HIV test)
 • ตรวจหาภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมัน (Anti rubella test/Rubella serology)


ข้อดีของการตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน

 • ลดความเสี่ยง ภาวะแทรกซ้อน และโอกาสในการส่งผ่านโรคสู่คนรัก และลูกน้อยที่กำลังจะเกิดมาในอนาคต
 • ช่วยรักษาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ เช่น ซิฟิลิส ไวรัสตับอักเสบเอ บี ซี ให้หายได้ก่อนการแต่งงาน หากตรวจพบได้ก่อน
 • ช่วยประเมินความเสี่ยงภาวะมีบุตรยาก หรือเข้าข่ายเป็นผู้มีภาวะมีบุตรยาก และรับแนวทางในการรักษาภาวะมีบุตรยากจากแพทย์
 • ช่วยตรวจเตรียมความพร้อมก่อนมีลูก และช่วยประเมินความเสี่ยงของภาวะแทรกซ้อนขณะตั้งครรภ์
 • ช่วยเตรียมความพร้อมและให้คำปรึกษากับคุณพ่อและคุณแม่มือใหม่ ทั้งก่อนคลอดและหลังคลอด


การตรวจโรคทางพันธุกรรม คืออะไร และมีวิธีการอย่างไร

การตรวจโรคทางพันธุกรรม เป็นการตรวจคัดกรองโรคเชิงรุกเพื่อค้นหาความเสี่ยงในการเกิดการเจ็บป่วยจากโรคแฝงทางพันธุกรรม และเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นพาหะของโรคสู่คนรักและลูก การตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรมยังเป็นแนวทางในการวางแผนการรักษา ป้องกัน และช่วยให้การรักษาโรคได้เป็นไปอย่างทันท่วงที ทั้งยังช่วยหาความเสี่ยงในการแพ้ยาบางชนิด และช่วยให้การวางแผนการมีลูกมีความพร้อม และความเข้าใจ

ในขั้นตอนการตรวจสุขภาพของคู่รักก่อนแต่งงาน แพทย์จะทำการเจาะเลือดของคู่รักทั้งคู่แล้วนำผลตรวจที่ได้มาแปลผลเทียบเคียงกันเพื่อหาค่าความผิดปกติของรหัสพันธุกรรม ที่อาจนำไปสู่ความเสี่ยงในการเป็นพาหะสู่ลูกในอนาคต ทั้งยังช่วยให้ทราบข้อมูลสุขภาพทั่วไปของคู่รัก ช่วยในการพยากรณ์โรคในอนาคต ช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรค และช่วยให้การรักษาและการป้องกันโรคเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน สร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้ครอบครัว และคนที่คุณรักตลอดไป

งานแต่งงานอาจกินเวลาไม่กี่วัน แต่การใช้ชีวิตร่วมกันจะคงอยู่ตลอดไป การแต่งงานเป็นองค์ประกอบขั้นพื้นฐานทางสังคม เป็นรากฐานที่สำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเชิงอารมณ์ สุขภาพและอนามัยของครอบครัว การตรวจสุขภาพก่อนการแต่งงานจะช่วยให้คู่รักทราบความเข้ากันได้ทางสุขภาพ ช่วยให้การเตรียมความพร้อมก่อนการมีลูกมีประสิทธิภาพ และช่วยป้องกันสมาชิกใหม่ในครอบครัวที่กำลังจะเกิดขึ้นมาให้ปราศจากโรคทางพันธุกรรม โรคติดต่อ และโรคติดเชื้ออันไม่พึงประสงค์ ช่วยเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ และช่วยสานสายใยสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น มั่นคง ให้กับสมาชิกในครอบครัวด้วยการมีสุขภาพกายและใจที่ดี และมีความสุขตราบนานเท่านาน
บทความโดย
นพ.วรชัย ชื่นชมพูนุท

สูตินรีแพทย์ผู้ชำนาญการด้านสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา
ประวัติแพทย์

 

แพ็กเกจที่เกี่ยวข้อง

เผยแพร่เมื่อ: 10 มี.ค. 2023

แชร์