Banner Obg Event Medpark.jpg

กิจกรรมอบรมครรภ์คุณภาพ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ขอเชิญคุณแม่ตั้งครรภ์เข้าร่วมอบรม"ครรภ์คุณภาพ"

แชร์

เผยแพร่เมื่อ: 30 ต.ค. 2020

แชร์

บทความสุขภาพ

IVF กับ ICSI แตกต่างกันอย่างไร

IVF กับ ICSI แตกต่างกันที่วิธีปฎิสนธิของไข่และอสุจิ การทำ IVF และการทำ ICSI ต้องมีการเก็บไข่และอสุจิ การควบคุมการปฏิสนธิจะเกิดขึ้นในจานทดลอง และตัวอ่อนจะถูกเก็บรักษาไว้ในตู้เลี้ยงเป็นเวลา 3-5 วัน

Goto page arrow icon

รพ.เมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure

เมดพาร์ค ปลอดภัยจาก PM 2.5 ด้วยอาคาร Positive Pressure ใส่ใจ และให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตของทุกคน ครอบคลุมไปจนถึงคุณภาพอากาศภายในโรงพยาบาลที่ทุกคนหายใจ ด้วยความเข้าใจและตระหนักถึงผลเสียต่อสุขภาพในระยะยาว

Goto page arrow icon

8 อาการของโรคซึมเศร้าที่แสดงออกทางกาย (8 Somatic Symptoms of Depression)

โรคซึมเศร้า คือ ภาวะผิดปกติทางอารมณ์และความรู้สึก การวิจัยพบว่าร่างกายจะแสดงอาการบางอย่าง ที่ส่งสัญญาณถึงช่วงเริ่มต้นของการมีอาการซึมเศร้า และแสดงให้เห็นว่าร่างกายอาจตกอยู่ในอันตรายจากภาวะซึมเศร้า

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด