Ananda X Med Park Banner News.jpg

การลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจกับ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

แชร์

อนันดาฯ ร่วมมือกับ รพ. เมดพาร์ค ส่งมอบ “คุณภาพชีวิต” ที่ดีที่สุดให้กับลูกบ้าน

กรุงเทพ -  วันที่ 14 กันยายน 2565 คุณชานนท์ เรืองกฤตยาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ คุณประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ลงนาม ความร่วมมือทางธุรกิจกับ ศ. นพ. สิน อนุราษฎร์ ผู้อำนวยการ และ นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช กรรมการผู้จัดการ โรงพยาบาลเมดพาร์ค (MedPark Hospital) โดยการมอบสิทธิพิเศษ membership Evergreen Lounge พร้อมทั้งส่วนลดให้การรักษาพยาบาล รวมถึงกิจกรรมสัมมนาให้ความรู้ต่างๆ โดยแพทย์เฉพาะทาง ถือเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบ “คุณภาพชีวิต” ให้แก่ลูกบ้านของอนันดาฯ

โรงพยาบาลเมดพาร์ค ในฐานะศูนย์กลางทางการแพทย์ สำหรับโรคยาก ซับซ้อนในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์ พร้อมที่จะเป็นโรงพยาบาลที่ดูแลลูกบ้านของอนันดาฯ  ด้วยแพทย์ผู้ชำนาญการจากหลากหลายสาขาควบคู่กับเทคโนโลยีที่ทันสมัย รวมทั้งการพัฒนาและสนับสนุนการวิจัยของแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ความร่วมมือในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกบ้านของอนันดาฯ ในโครงการระดับลักชัวรี่ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในการเข้ารับการรักษาและการบริการ ทั้งหมดมาจากความตั้งใจในการมอบสิ่งที่ดีที่สุดรวมถึงการใส่ใจคุณภาพชีวิตเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตคนเมืองรุ่นใหม่ได้อย่างแท้จริงเผยแพร่เมื่อ: 20 ก.ย. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

medpark ดูทั้งหมด