Lab Is O15189 and ISO 15190.jpg

ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์มาตรฐาน ISO15189 และ ISO 15190

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระบบมาตรฐาน ISO 15189

แชร์

กรุงเทพ - วันที่ 17 สิงหาคม 2565 คณะผู้บริหาร รพ. เมดพาร์ค นำโดย ศ.นพ.สิน อนุราษฎร์ พร้อมด้วย นพ. พงษ์พัฒน์ ปธานวนิช ให้การต้อนรับ นพ. ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ในการมอบเกียรติบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ให้กับห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ ระบบมาตรฐาน ISO 15189 เป็นมาตรฐานระดับสากลที่วัดระบบคุณภาพและขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้ความมั่นใจว่า การรายงานผลทางห้องปฏิบัติการมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ ส่วน ISO 15190 เป็นระบบการรับรองความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ เพื่อให้เกิดความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและสิ่งแวดล้อม

ดร. วิสิตศักดิ์ สุขสะอาดพสุ ผู้อำนวยการฝ่ายห้องปฏิบัติการ รพ.เมดพาร์ค เปิดเผยว่า “ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลเมดพาร์ค เปิดให้บริการครอบคลุมทั้งด้านพยาธิศัลยกรรม (Surgical Pathology Laboratory) และห้องปฏิบัติการพยาธิวิทยา (Clinical Pathology Laboratory) โดยใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัยล่าสุด เพื่อให้สามารถรายการผลได้ในเวลารวดเร็ว ลดเวลาการรอผล ซึ่งจะช่วยให้กระบวนการวินิจฉัยโรคทำได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนั้น ห้องปฏิบัติการของเรามีโครงการการรับใช้สังคม สนับสนุนการเรียนการสอน โดยมีนโยบายรับนักศึกษาเทคนิคการแพทย์ เข้าฝึกงานก่อนจบการศึกษาจากหลายสถาบัน และยังเป็นสถาบันที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นหน่วยงานที่สามารถจัดอบรม จัดกิจกรรมการศึกษาอบรมต่อเนื่องทางเทคนิคการแพทย์ (Continuing Medical Technology Education) เพื่อรับคะแนนการต่ออายุใบประกอบวิชาชีพนักเทคนิคการแพทย์ได้ด้วย สิ่งนี้สอดคล้องกับพันธกิจของโรงพยาบาลเมดพาร์ค ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการทางการแพทย์ การเรียนการสอน และการวิจัย เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรมีองค์ความรู้ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ นำไปสู่แนวทางการรักษาคนไข้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น”

เผยแพร่เมื่อ: 25 ส.ค. 2022

แชร์

บทความสุขภาพ

ท้องอืด ท้องเฟ้อ ผายลมบ่อย แก้ได้ด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การผายลม มีสาเหตุมาจากอาการท้องอืด นอกจากจะเกิดจากการรับประทานอาหารแล้ว ยังสามารถเกิดได้จากพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน อย่างเช่น การกลืนอากาศ (Aerophagia)

Goto page arrow icon

อะไรๆ...ก็ภูมิแพ้

โรคภูมิแพ้เป็นโรคที่พบได้บ่อย สามารถตรวจพบได้ตั้งแต่วัยเด็กเล็ก ได้แก่ โรคแพ้นมวัว หรือโรคผื่นภูมิแพ้ผิวหนัง เป็นต้น และ ในวัยเด็กโตหรือผู้ใหญ่ ได้แก่ โรคแพ้อากาศ โรคภูมิแพ้ของเยื่อบุตาขาว โรคหืด

Goto page arrow icon

ข้อเท้าพลิก ปัญหาเล็ก ๆ ที่อาจรุนแรงถึง ข้อเท้าเสื่อม

ข้อเท้าพลิก ข้อเท้าแพลง การบาดเจ็บที่ดูเหมือนเป็นเรื่องทั่วไป ที่สามารถเกิดขึ้นกับใครก็ได้ จนหลายคนมองว่าเป็นการบาดเจ็บเพียงเล็กน้อย ทำให้หลายครั้งที่เมื่อข้อเท้าพลิก มักละเลยการปฐมพยาบาล

Goto page arrow icon
medpark ดูทั้งหมด