Bangkokbiz Medpark.jpg

ยกระดับมาตรฐานการแพทย์ ดูแล 'ผู้ป่วยวิกฤติ'

การสร้างโรงพยายาบาลขึ้นมาใหม่ในยุคนี้ ต้องมองไปข้างหน้า เพราะโจทย์ยากกว่าเดิม

แชร์

“การสร้างโรงพยายาบาลขึ้นมาใหม่ในยุคนี้ ต้องมองไปข้างหน้า เพราะโจทย์ยากกว่าเดิม แต่ก็จะเสี่ยงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น เมื่อโจทย์ยากกว่าเดิม จึงต้องพยายามค้นหา ลงทุน ในสิ่งที่จะทำให้เกิดความปลอดภัยให้กับคนไข้ค้นคว้านวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างสรรค์ที่ดีที่สุดให้กับคนไข้ รวมทั้งแพทย์และบุคลากรที่ทำงานในโรงพยาบาลแห่งนี้ ”ผศ.นพ.มนต์เดช กล่าว...เผยแพร่เมื่อ: 09 พ.ย. 2020

แชร์